Predstavitev programa OO SDS Lovrenc na Pohorju

nedelja, 21. september 2014, avtor Alenka Deutsch

Stranka SDS se zaveda, da je samo gospodarska rast osnova trajne blaginje, zato se bo v svojem programu potrudila uresničiti načrtovane projekte za razvoj podeželja. V prejšnjem mandatnem obdobju smo prav zaradi naše vztrajnosti in odločnosti pridobili dva občinska projekta - rekonstrukcija knjižnice in prenova Kulturnega doma, ki sta bila financirana s pomočjo EKSRP – Ukrep 322 (s pomočjo SDS-a).
Zagotovili bomo:

  • 100 novih delovnih mest na podlagi okoljevarstvenih in socialnih projektov;
  • prenova cestne povezave Lovrenc- Rogla;
  • ustanovitev projektne pisarne z računalniškim centrom za mlade;
  • zagon turističnih projektov (Šolski muzej Puščava, Praznik suhega sadja - Pajštva, Marijina romarska pot, Lovrenški fitnes, ..) in vzpostavitev pogojev, da Lovrenc znova postane klimatsko zdravilišče Pohorja;
  • povečanje turističnih zmogljivosti in nastanitvenih kapacitet (projekt Terme, projekt revitalizacije trške naselbine, Eko-kamp);
  • prizadevali si bomo za večjo oz. konkurenčno trgovsko ponudbo.

 

Odgovori na vprašanja

1. Kateri problem v Občini Lovrenc na Pohorju se vam zdi najbolj pereč in kaj boste naredili, da ga omilite ali celo odpravite?
Najbolj pereč problem je po naše mnenju odsotnost vlaganj tako v infrastrukturo kot v malo gospodarstvo. Rešitev vidimo v EU projektih naravnanih na okoljevarstveno politiko, infrastrukturo in turizem.

2. Kako ocenjujete komunikacijo med občinskim vodstvom in občani?
Če je komunikacija med občinskim vodstvom in občinskimi organi slaba, potem ne more biti dobra na relaciji občinsko vodstvo versus občani.

3. Je v občinski upravi premalo, dovolj ali preveč zaposlenih in ali so dovolj učinkoviti?
Glede na velikost občine je zaposlenih dovolj, glede na finančno nesuverenost občine pa preveč.

4. Kateri so po vašem mnenju temelji razvoja lovrenške občine?
Razvojne prednosti Občine Lovrenc vidimo v:

  • lesno-predelovalni industriji
  • turizmu (eko, trajnostni, destinacijski, zeleni)
  • malem podjetništvu in obrti.

5. Kakšna je po vašem mnenju vloga Turističnega društva?
Postati mora osrednji promotor turizma prilagojenega pohorskemu okolju in značaju.

6. S katerimi ukrepi bi izboljšali kvaliteto življenja v občini?
Kvaliteta življenja se bo povišala premosorazmerno z gospodarsko rastjo in z projekti, ki bodo omogočili zlasti mladim generacijam, da ostanejo v svojem okolju.

Skupaj zmagujemo, zato vas vabimo, da obkrožite št. 9!

OO SDS Lovrenc na Pohorju