Podstrešni arhiv

Arhiv gradiv iz naših krajev, ki jih želimo ohraniti dostopne ljudem, da bi se zavedali bogastva naše dediščine, zanimanja in sposobnosti ljudi. Prebrskajte zbrane zanimivosti s pomočjo menija na desni.
Vabljeni k sodelovanju s posredovanjem novega gradiva.

Lovrenško osvobojeno ozemlje, Ivan Požauko 1974

prispeval Anžej Bečan, vstavljeno 26.03.2023 14:57

Brošura o zgodovini NOB na ozemlju Lovrenca izdana 1974 ob 30-letnici Svobodnega ozemlja na Pohorju in proslavi krajevnega praznika.

Poglavja:
I. Odpor v letih 1941—1944 (Drago Vresnik)
II. Lovrenc na Pohorju v letih okupacije, pred nastankom osvobojenega ozemlja.
III. Partizanske akcije in načrt za. napad.
IV. Organizacija ljudske oblasti in vojaške uprave na osvobojenem ozemlju.
V. Uničenje lovrenškega osvobojenega ozemlja in ponovni prihod okupatorja

lovrenskoosvobojenoozemlje1974.pdf

Lovrenški urbarij 1745-79

prispeval Anžej Bečan, vstavljeno 04.02.2023 09:54

Ena najstarejših dragocenosti Sadovnikove zbirke je urbar - rokopisni seznam dajatev v obsegu skoraj 120 strani. Zapisi v nemščini zajemajo obdobje med leti 1745 in 1772. Zanimivost so priimki, ki jih v kraju najdemo še danes kot hišna imena, npr. Sadonik, Hožič, Dobnik ali kot družinske priime, npr. Gornjak, Grobelnik. Ob priimkih so navedeni tudi nazivi zaselkov.

1745-79-urbarij.pdf

Naša kronika

prispeval Anžej Bečan, vstavljeno 16.11.2021 09:10, spremenjeno 26.11.2021 10:11

 Publikacija Draga Vresnika iz leta 1967. V prvi številki obravnava krajevna in rodbinska imena, v drugi kmečko naselitev in kmetijsko gospodarstvo. Načrtovanih je bilo deset številk a sta izšli samo dve.

Naša kronika št. 1 - 1967
Naša kronika št. 2 - 1967

100-letnica Čebelarskega društva Lovrenc na Pohorju

prispeval Anžej Bečan, vstavljeno 23.11.2021 07:33

Zbornik ob 100-letnici Čebelarskega društva Lovrenc z bogato vsebino: zgodovino, nagovori, zanimivostmi, predstavitvijo aktivnih čebelarjev, vrstah medu in drugih čebeljih pridelkih.

Urednik izdaje je Vlado Pušnik.

Fotografije s praznovanja obletnice na slovenskem čebelarskem prazniku.

 

 

 

 

 

 

Zbornik ob 100-letnici ČD Lovrenc

Pregled kulturnega, gospodarskega, socialnega, cerkvenega in šolskega razvoja Svetega Lovrenca na Pohorju

prispeval Anžej Bečan, vstavljeno 05.06.2020 06:08, spremenjeno 05.06.2020 06:09

 Diplomsko delo Špele Robnik na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete UM s pregledom zgodovine od prvih zapisov do danes na različnih področjih.

uni-robnik-spela-i2009-zgodovinalovrenca.pdf

Živalska frazeologija v govoru Lovrenca na Pohorju

prispeval Anžej Bečan, vstavljeno 05.06.2020 06:03, spremenjeno 05.06.2020 06:05

Diplomsko delo Nine Karničnik na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete UM o značilnostih lovrenškega govora s poudarkom na živalskih frazemih.

Diplomsko delo Nine Karničnik

Župnija Sveta Marija v Puščavi v luči matičnih knjig med leti 1919 in 1929

prispeval Anžej Bečan, vstavljeno 05.06.2020 06:00

Diplomsko delo Maje Hostnikar na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete UM o življenju prebivalcev v župniji Puščava v obdobju desetletja po prvi svetovni vojni s splošnim orisom življenja in poudarkom na ugotovitvah iz krstnih, poročnih in mrtvaških matičnih knjig.

diplomsko delo Maje Hostnikar

Upokojenec 2019

prispeval Anžej Bečan, vstavljeno 04.05.2020 08:02

Sedemindvajseta številka društvenega glasila Upokojenec.

glasilo-2019.pdf

Upokojenec 2018

prispeval Anžej Bečan, vstavljeno 04.05.2020 08:02

Šestindvajseta številka društvenega glasila Upokojenec.

glasilo-2018.pdf