Lovro Paradiž - Jezernik, kandidat za občinski svet

torek, 30. september 2014, avtor Lovro Paradiž

Pravljica o Jezerniku je ena od domačih pravljic Lovrenca kjer je prebival lovrenški pohorski Jezernik, je opomin za danes in jutri: kakšen naj bo človek v medsebojnih odnosih in do bogastva ter do lepot naše narave, naših zelenih planin. ( Drago Vresnik, dec. 1986).

Predstavljam se kot kandidat na Jezernikovi listi za občinski svet na bližajočih se lokalnih volitvah v Lovrencu na Pohorju. Sem Lovro Paradiž, star sem 46 let, po poklicu sem električar-elektronik, 26 let sem bil zaposlen v podjetju Marles d.d. v Lovrencu na Pohorju. Želja, da naredim nekaj več, me je pred štirimi meseci pripeljala v podjetje Sintgen d.o.o v Rušah, kjer opravljam dela v zvezi z sušenjem in skladiščenjem lesa. Sem poročen in živim v hiši na naslovu Cesta vstaje 5, imam dve hčerki. Družina mi pomeni veliko, saj me podpira v vseh dejavnostih skozi moje življenje, katerih pa ni malo.

Rad sem v naravi, sem navdušen planinec, kjer sem bil 8 let predsednik društva, sodelujem pa tudi v planinski orientaciji, kjer se je ime Lovrenca poneslo tudi izven kraja. Krajani Lovrenca ste mi že namenili čast, biti vaš Jezernik, dokazal sem se, kot poveljnik civilne zaščite in član gasilskega društva. V gasilskem društvu že 30 let prostovoljno sodelujem, z izobraževanjem sem se dopolnjeval, ter pridobil naziv častnik 2 stopnje, v kraju sem pripomogel z predlogom in uresničitvijo ideje, da smo dobili defibrilator in skupino, v kateri smo usposobljeni za pomoč v primeru srčnega zastoja. Osebno pomagam v naravnih in drugih nesrečah (v letošnjem letu smo se dokazali v žledu, prav tako leto nazaj v poplavah, pa tudi v nujni pomoči, ko smo rešili življenja), prav tako mi je v veselje biti član gorske reševalne službe. Ljubiteljsko sodelujem tudi na področju filatelije, saj rad zbiram znamke.

Moj moto je ljubiti naravo in nesebično pomagati ljudem, skrbeti za ohranjanje starih običajev, (vsako leto pomagam da postavimo Božji grob in pripravim ogenj za blagoslov gobe v velikonočnem času – običaj kateri se ohranja skozi čas), želim še naprej deliti odgovoren odnos do narave in dela, predajati svoje znanje na mlajše, da pridobijo čut za prostovoljstvo in pomoč ljudem.

Zakaj sem se odločil kandidirati za člana občinskega sveta?

Imam rad naš kraj, živim in diham s krajem kot prostovoljec, kot član občinskega sveta pa mi bo dana možnost, da s svojim glasom prispevam možnost uresničiti boljše jutri vsem krajanom Lovrenca. V primeru izvolitve v občinski svet, bo moje delo predvsem še naprej zavzemati se za:

  • varovanje narave in njene neokrnjenosti,
  • podporo društvom, kjer je vloženega veliko truda delo pa je prostovoljno in brezplačno, 
  • večje število in motivacijo za podmladek v društvih, da bodo v svojem prostem času lahko naredili nekaj dobrega in koristnega tako zase, kot za kraj
  • promocijo našega kraja, da bodo ljudje radi prihajali k nam,
  • skrb za starejše občane, kateri se počutijo osamljeno in potrebujejo pomoč, če pa se društva med seboj povežejo in vključimo mladino , se lahko drug od drugega veliko naučimo.

Za dosego zadanega cilja je vedno potrebno delati majhne korake, moj glas in možnost odločanja v občinskem svetu z vašo podporo, bo doprinesel, da bo zadani cilj bližje, da bo trajal, ter prinesel zadovoljstvo Lovrenčanom.
Moje prostovoljno delo v kraju je pokazalo zaupanje v vas, sedaj pa zaupajte tudi vi meni in me podprite, ter obkrožite številko 4 – Jezernikova lista.

 

Odgovori na vprašanja

1. Kateri problem v Občini Lovrenc na Pohorju se vam zdi najbolj pereč in kaj boste naredili, da ga omilite ali celo odpravite?
Najbolj pereč se mi zdi problem sprejemanja napačnih in nepremišljenih odločitev glede nekaterih projektov in problem slabega nadzora nad izvajanjem raznih del.
Problem je pri naših zbiralnikih za vodo, nekateri so dotrajani, potrebno bi bilo večkrat opraviti analizo na različnih mestih, ter nato ustrezno ukrepati, saj naša voda je neoporečna.

2. Kako ocenjujete komunikacijo med občinskim vodstvom in občani?
Komunikacija poteka predvsem po občinski spletni strani, katera deluje počasi in je nepregledna. Vsi ne uporabljajo interneta, potrebno je dati možnost obveščanja tudi starejšim občanom, naredimo to tako, da uporabimo oglasne deske, ki jih imamo kar nekaj, pa vendar samevajo, povežimo se s poštnim uradom v kraju in pošljimo mesečna obvestila.

3. Je v občinski upravi premalo, dovolj ali preveč zaposlenih in ali so dovolj učinkoviti?
V občinski upravi bi lahko zaposlene prerazporedili, glede na strokovno usposobljenost zaposlenih na določena področja. Združiti bi bilo potrebno terensko delo in delo v pisarni, za posamezen projekt, tako bi združili znanja in motivacijo zaposlenih. Večji poudarek bi moral biti na sodelovanju z občani. Pri vsej tej razporeditvi, pa ima glavno besedo župan sam, ki mora svojim zaposlenim zaupati, jih motivirati in znati delo razdeliti.

4. Kateri so po vašem mnenju temelji razvoja lovrenške občine?
Naša občina ima velik potencial za razvoj turizma, ter spodbujanje mladih podjetnikov, da ostanejo v kraju in ga razvijajo. Lovrenc ima naravne danosti, samo izkoristiti jih je potrebno. Različne stvari privlačijo različne ljudi, v Lovrencu se za vsakega najde nekaj. Vesel in ponosen sem, ko se pred info tablo ustavijo kolesarji, planinci,.. in jo preučujejo, saj smo porabili veliko truda in moči, da smo jo postavili. Za kaj se je ustavilo pri eni tabli ? Postavimo, table na poti do Lovrenca, pa bo morda Lovrenc in Lovrenška jezera obiskalo še več ljudi, ki bodo glas o naših lepotah ponesli daleč naokrog.

 

5.Kakšna je po vašem mnenju vloga Turističnega društva?
Turistično društvo potrebuje osebo, katera ima rada Lovrenc in naravo in bo z veseljem delala na razvoju turizma, ter promociji kraja. V društvu je potrebno dati možnost prostovoljcem, ki so pripravljeni deliti svoje znanje in delajo s srcem, tako bodo vedno veseli vsakega obiskovalca in mu znali predstaviti lepote našega kraja. Predvsem pa je potrebno, da se turistično društvo povezuje z ostalimi društvi v kraju, vsi vemo, da sami zmoremo malo, skupaj pa lahko naredimo veliko tako v medsebojnih odnosih, do bogastva, ter do lepot našega kraja.

6. S katerimi ukrepi bi izboljšali kvaliteto življenja v občini?
Za kvaliteto življenja v občini je še najprej potrebno zagotavljati pomoč starejšim, z ustreznimi javnimi službami, kot so: (zdravniška in zobozdravstvena oskrba, lekarna, pošta, banka, krajevni urad, javni potniški promet…), kar danes ni več samoumevno, saj je večina starejših prepuščena in odvisna od pomoči drugih. Postavitev manjše eko tržnice, bi veliko doprinesla kvaliteti v kraju, obenem bi to lahko bila tudi točka za druženje. Ne pozabimo pa na naše najmlajše, ki prav tako potrebujejo prostor za igranje.

Kandidat za občinski svet
LOVRO PARADIŽ- Jezernik