Leo Čelofiga, predstavitev županskega kandidata in liste

sreda, 10. september 2014, avtor Leo Čelofiga

ODGOVORI ŽUPANSKEGA KANDIDATA LEA ČELOFIGA

Spoštovani Lovrenčani!

Na letošnjih lokalnih volitvah kandidiram za župana, kot neodvisni kandidat. Prepričan sem, da imam ustrezne izkušnje, strokovno znanje, vztrajnost, delavnost in veliko idej ter da znam motivirati ljudi, da bomo v Lovrencu na Pohorju v naslednjih letih postopno dvignili kakovost življenja in lokalno skupnost bolj približali ljudem.

 

 

1. Kateri problem v Občini Lovrenc na Pohorju se vam zdi najbolj pereč in kaj boste naredili, da ga omilite ali celo odpravite?
Težko bi izpostavil le en problem, najbolj pereča problema sta razpadajoče ceste (državna cesta skozi trško jedro in nekatere lokalne) in zagotavljanje neoporečne pitne vode.

Na direkciji za ceste RS bom lobiral, da se ta državna cesta čim prej sanira, obenem bomo sanirali kanalizacijo, pločnike in javno razsvetljavo.

Z analizo pitne vode na izvirih Vrelenk in Šlaus bom ugotovil kateri izmed izvirov nam dela težave (najbolj verjetno Vrelenk) in se nato odločili za vrsto prenove.

2. Kako ocenjujete komunikacijo med občinskim vodstvom in občani?
Komunikacija ni ustrezna. V naslednjem štiriletnem obdobju zagotavljam odprt odnos do vseh občanov in dvosmerno komunikacijo med občino in krajani.

3. Je v občinski upravi premalo, dovolj ali preveč zaposlenih in ali so dovolj učinkoviti?
Vse občinske uprave morajo zagotavljati enake storitve tako za državo kot za občane. Razlikujejo se le po količini obdelanega gradiva in po številu načrtovanih in izvajanih projektov.

Menim, da je zagotovo kakšna zaposlitev odveč. Od ljudi, ki so ustrezno izobraženi za določeno področje bom zahteval, da delo na tem področju dobro opravljajo. Z ustreznim vodenjem, dobrimi medsebojnimi odnosi, medsebojnim sodelovanjem,
poznavanjem več področij bomo uspešni in produktivni.

4. Kateri so po vašem mnenju temelji razvoja lovrenške občine?
Uspešen razvoj malega gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva in turizma. Zelo pomembno je čimprejšnje sprejetje Občinskega prostorskega načrta in zagotovitev zemljišč za širjenje industrijske cone. Potrebujemo dobro cestno in komunalno infrastrukturo.

5. Kakšna je po vašem mnenju vloga Turističnega društva?
Informiranje o prireditvah v kraju, o načrtovanih izletih, ogledih krajevnih znamenitosti, vodenje skupin turistov, prirejanje delavnic in prireditev, izobraževanje občanov, ki želijo delati na področju turizma, izdaja brošur, prodaja spominkov in razglednic, skrb za turistične table, pridobivanje prostovoljcev za delo na področju turizma, povezovanje s kulturnimi in športnimi društvi v kraju, drugimi turističnimi društvi, z gostinci in ponudniki prenočitev.

6. S katerimi ukrepi bi izboljšali kvaliteto življenja v občini?

  • Zaščita in obnova vodnih virov.
  • Spodbude za več lokalno pridelane in prodane hrane.
  • Razširitev fitnesa s kardio napravami, ki bodo omogočale vadbo tudi starejšim.
  • Izgradnja poligona za vožnjo s kolesi po grbinah.
  • Izgradnja krajevnega igrišča za predšolske otroke.
  • Izgradnja dvigala v zdravstvenem domu.
  • Prosto dostopne WI-FI točke.
  • Izdelava ustrezne strategije za mlade.

 

 

Lista Leo Čelofiga

K sodelovanju sem povabil ljudi z različnih koncev Lovrenca in različnih poklicev.

Svoj rodni kraj in sokrajane želim povezati v takšno celoto, da bo Lovrenc prepoznan kot kraj z bogatimi naravnimi danostmi, urejenimi športnimi, kulturnimi in zgodovinskimi objekti ter prijaznimi in ponosnimi ljudmi.

Podroben opis programa lahko najdete na naši spletni strani www.z-nami.si
S spoštovanjem,
Leo Čelofiga, prof. mat.