Pomladimo gozdove, vseslovenska prostovoljska akcija pogozdovanja

sreda, 17. oktobra 2018, avtor Anžej Bečan, fotografije Rok Damijan SiGD

Minulo soboto sta družba Slovenski državni gozdovi in Zavod za gozdove Slovenije izvedla prostovoljsko akcijo pogozdovanja v ledolomu in vetrolomu poškodovanih državnih gozdov za naslovom »Pomladimo gozdove«. Dve od šestih lokacij pogozdovanja sta bili na Rdečem bregu med občinama Lovrenc in Podvelka, ki ga je močno prizadel decembrski vetrolom, gozdarji pa so večino podrtih dreves že pospravili in pripravili teren za pomladitev.

V Lovrencu se je zbralo šestnajst dijakov lesarstva in gozdarstva iz Maribora in Mute ter petindvajset gozdarjev in prostovoljcev. Na prisojni strani Rdečega brega pri domačiji Rižnik so na območju pol hektara ročno posadili tisoč sadik smreke in dvesto sadik gorskega javorja, kar sta tukajšnji običajni drevesni vrsti. 

Minula akcija je bila predvsem simbolični začetek sanacije, ki se bo v poškodovanih državnih gozdovih nadaljevala z izvajalcem izbranim na javnem razpisu. Obnova je po načrtu Zavoda za gozdove Slovenije potrebna na okoli 5.500 hektarjih gozdov, večina z naravnim procesom pomlajevanja, z zasaditvijo pa 430 hektarjev za kar bo potrebo preko 900.000 sadik gozdnega drevja.

 title=
 title=
 title=