Občni zbor ob 140-letnici PGD Lovrenc

ponedeljek, 27. februarja 2017, avtor PGD Lovrenc

Zavedamo se, da so Lovrenčani že v 19. stoletju spoznali, da bodo morali sami poskrbeti za svojo varnost, saj jih je v tistem času rdeči petelin kar dvakrat močno obiskal. Obakrat je pogorel skoraj cel trg – enkrat gornji, drugič spodnji, zato so se trški veljaki odločili, da bodo rdečemu petelinu pristrigli peruti. Sestali so se v začetku leta 1877 in se dogovorili, da ustanovijo požarno obrambo. Pred 140. leti, torej 25. februarja 1877 je bil sklican ustanovni občni zbor.  Na njem so postavili pravila, ki so se jih držali vsi člani požarne obrambe. Prostovoljno društvo, ki je nastalo, je postalo eno prvih na slovenskih tleh. Nastalo je namreč le 8 let po nastanku prvega prostovoljnega gasilskega društva v Metliki.

Društvo je bilo za tiste čase zelo dobro opremljeno in je dobilo podporo celo na cesarskem dvoru. Člani društva so vestno vadili in se v primeru požarov zelo izkazali. Zato se je o njih razširil dober glas, poznani so postali po vsej Dravski banovini. 

Leta 1932 je društvo pridobilo tudi gasilsko pihalno godbo. Po drugi svetovni vojni – leta 1945 – pa je društvo ostalo skoraj brez vsega. Vendar so z veliko vnemo in pomočjo  krajanov gasilci že leta 1947 dobili nove prostore – nov gasilski dom. Ta dom smo z leti razširili, svojo nalogo pa opravlja še danes. 

Zgodovina PGD Lovrenc na Pohorju je dolga. Polna je vzponov in padcev ter različnih okoliščin in razmer. Kaže nam, da je možno uresničiti marsikaj, če le verjameš v svoje poslanstvo, če imaš vizijo in če znaš organizirati posameznike v skupno dobro. Veliko smo dosegli le zato, ker našo zgodovino gradimo s skupnimi močmi, s pomočjo celotnega kraja in širše okolice. 

Da bo Prostovoljno gasilsko društvo tudi v prihodnje dobro opravljalo svoje poslanstvo, bomo še naprej aktivni na področju izobraževanja tako starejših kot tudi mladih gasilcev Še naprej bomo sodelovali pri organizaciji različnih kulturnih, družabnih in športnih prireditev ter tako prispevali h kakovosti življenja v našem kraju. Predvsem pa se bomo potrudili, da v čast naših prednikov, za potrditev danes aktivnih gasilcev ter za popotnico prihodnjim gasilskim rodovom, dobro in odmevno organiziramo 140. obletnico.

 

 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=