Bogoslužja v Lovrencu in Puščavi

objava 06. 05. - 13. 05. 2020, avtor Anžej Bečan

Izjava za vzpostavitev javnega bogoslužja v času epidemije covida-19 

Slovenska škofovska konferenca je 30. aprila 2020 objavila Navodila slovenskih škofov za vzpostavitev javnega bogoslužja v cerkvah v času epidemije covida-19.  

Slovenski škofje do preklica dovoljujejo, da verniki dolžnost nedeljske svete maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete maše enkrat v tednu na kateri koli dan. Bolniki in ostareli, ki ne morejo v cerkev, ter drugi zdravstveno ogroženi naj sveto mašo spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo ter darujejo Bogu svoje molitve in trpljenje. V Lovrencu bomo začeli z mašami v ponedeljek 11. maja, v Puščavi 17. maja.

 • Udeležba pri bogoslužju je dovoljena samo zdravim osebam. Starejšim, kroničnim bolnikom in drugim zdravstveno ogroženim osebam priporočamo, da še naprej svete maše spremljajo po televiziji, radiu ali spletu, saj je to zaradi njihovega zdravstvenega stanja najvarneje. 
 • V cerkvi mora vsak vernik nositi svojo zaščitno masko oz. primerno zaščito (šal, ruta ipd.). 
 • Pri vhodu v cerkev si mora vernik razkužiti roke z ustreznim razkužilnim sredstvom. 
 • Verniki morajo v cerkvi in v klopeh ohranjati medsebojno varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra, kar pomeni, da mora biti vsaj vsaka druga vrsta prazna (ta omejitev ne velja za družine oz. osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu). V cerkvi je lahko naenkrat največ toliko oseb, kolikor jih prostor lahko sprejme ob upoštevanju varnostne razdalje. 
 • Sodelovanje ministrantov, bralcev beril oz. drugih bogoslužnih sodelavcev je mogoče samo ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5 metra. Izjema so le nujna opravila med sveto mašo (podaja bogoslužnih predmetov ipd.). 
 • Sveta maša na prostem je dovoljena ob upoštevanju državnih in občinskih zakonov ter pod prej navedenimi pogoji. Trenutno državni predpisi določajo, da so javni dogodki z več kot 5 osebami prepovedani. Če bo prišlo do spremembe tega števila s strani civilne oblasti, lahko duhovniki darujejo svete maše na prostem z upoštevanjem omejitve števila navzočih vernikov. Zadrževanje v zaprtih prostorih ali na prostem pred sveto mašo ali po njej je podvrženo civilnim predpisom in ni dovoljeno. 
 • Podeljevanje zakramentov: 
  • Glede vseh zakramentov v celoti sledimo navodilom škofovske konference. 
  • Kdor želi sv. spoved ali zakrament bolniškega maziljenja, lahko to svojemu župniku izrazi po telefonu (031-517-185) ali e-pošti damjan.mlinaric@gmail.com in se bomo dogovorili. 

Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če bo prišlo do poslabšanja stanja in zaostrovanja državnih navodil, bomo sprejeli dodatne omejitve na področju verskega oz. bogoslužnega življenja naših župnij. 

Na vse vas kličem Božjega blagoslova! 

vaš duhovnik Damjan Mlinarič 

Priloge: