Obnovljen oltar sv. Sebastjana

četrtek, 28. decembra 2017, avtor Andrej Čokl, foto Anžej

V nedeljo, 17. 12. 2017, je gospoda nadškof msgr. Alojz Cvikl, pri slovesni sv. Maši, blagoslovil obnovljen oltar Sv. Sebastjana. V nadaljevanju sledi kratek opis oltarja in restavratorskih delj, ki so bila opravljena na oltarju.

Cerkev Sv. Lovrenca se prvič omenja že leta 1184. Sedanja podoba cerkve je iz leta 1766. Sestavljajo jo ladja, polkrožni prezbiterij, stranski nižji kapeli in zakristija. 

Desni stranski oltar Sv. Sebastjana ob slavoloku je torej delo kiparja Jožefa Holzingerja, ki spada med vodilne baročne kiparje na slovenskem Štajerskem. Je iz 60-tih let 18. stoletja. Tako je v osrednji niši slika Sv. Sebastjana in Sv. Roka. Levo od niše je kip Sv. Blaža in desno je kip Sv. Martina. V atiki (zgornji zaključni del oltarja) je v osrednjem delu slika dopasne svetniške figure, okoli slike pa so razporejene figure angelov.

Med restavratorsko-konservatorskimi postopki je bila ohranjena obstoječa pozlata, najdeni so bili fragmenti originalne pozlate. Pozlata je bila mehansko in kemično očiščena. Na delih kjer je kreda odpadla je bila nadomeščena z novo.

Inkarnati (obarvanost poti kože) so bili kemično in mehansko odkriti. Poškodbe so bile retuširane. Na mestih kjer ni bila ohranjena poslikava se je izvedla rekonstrukcija slikarske tehnike po originalnih vzorcih. 

Marmoracija je bila mehaniko odkrita. Ohranjen je bil originalni lak. Poškodbe so bile utrjene, kitane in grudirane s kredo ter retuširane. Les je bil mehansko stabiliziran.

Manjkajoči deli ornamentov ter manjkajoči prsti kipov so bili rezbarsko nadomeščeni. Na okvirjih slik je bila odstranjena poškodovana bela politura, ohranjena je bila kredna osnova, ki je bila restavrirana in pripravljena za rekonstrukcijo tehnike bele politure, ki je bila izvedena na klasičen način. Na slikah je bil odstranjen potemneli lak. Utrjen je bil grund z barvnimi plastmi, skozi restavratorske postopke je bilo doseženo, da se je slika izravnala. Sliki sta bili na poškodovanih mestih retuširani in lakirani z zaščitnim lakom. 

Pred posegom obnove oltarja je pred sliko stal kip Srca Jezusovega, ta je novejši kip in je bil ob obnovi odstranjen. Na njegovo mesto je sedaj postavljen restavriran tabernakelj, ki je bil napačno postavljen na levem stranskem oltarju, Marijinem oltarju. Tabernakelj je bil med zadnjo obnovo posrebren. Med restavriranjem je bilo srebro odstranjeno. Mat površine so bile pozlačene. Polirana pozlata pa je bila restavrirana.

Strošek obnove oltarja je znašal 18.030,00 €. Polovico, 9.025,00 € je prispevalo Ministrstvo za kulturo, dobro četrtino 5.000,00 € Občina Lovrenc ostalo razliko v višini 4.005,00 € pa je stroške župnije. Do sedaj smo s dvema mesečnima namenskima nabirkama in drugimi prostovoljnimi darovi zbrali 1.742,88 €, torej slabo polovico. 

Ob koncu bi se rad zahvalil izvajalcu del akademskemu restavratorju g. Mladenu Kuhlu za dobro opravljeno delo, še posebej pa za brezplačno restavriranje kipa Srca Jezusovega.

Posebna zahvala gre seveda Občini Lovrenc na Pohorju, še posebej g. županu Jošku Manfreda, ki je takoj prisluhnil naši prošnji in finančno pomagal pri obnovi in seveda našemu duhovniku, župnijskemu upravitelju g. Damjanu Mlinariču, župnijskemu gospodarskemu svetu in v njem še posebej Tanji Aberšek, ki je skrbela za razpisno dokumentacijo in finance, ter seveda vsem vam dragi dobrotniki za vaše dosedanje in še bodoče darove.

Naj bodo dobra dela vseh vas za vedno zapisana v Jezusovem srcu.

 

Desni stranski oltar pred obnovo title=
Desni stranski oltar pred obnovo
Gradbeni oder med obnovo title=
Gradbeni oder med obnovo
Blagoslov v nedeljo 17. decembra title=
Blagoslov v nedeljo 17. decembra
 title=
 title=
 title=
 title=