Literarni večer - Pogovor z Dušico Kunaver

sreda, 24. avgusta 2016, avtor Marija Osvald Novak, Foto Aljoša Šumer

V sredo smo se v šolski avli srečali z Dušico Kunaver, profesorico angleščine in ruščine v pokoju, ki že več kot trideset let zbira etnološko gradivo in ljudsko izročilo. Svoja spoznanja je strnila v številnih knjigah o slovenskih šegah, ljudskih pesmih, pripovedkah in legendah. Eno izmed knjig, Evropska kulturna dediščina v slovenskih šegah, je prinesla tudi s seboj. Na literarnem večeru je povzela tudi našo, lovrenško pravljico o Jezerniku ter pohorske bajke in pripovedke vpletla v slovenski prostor med vile, palčke, kralja Matjaža, Petra Klepca, povodne može in druga bajeslovna in pravljična bitja. Povedala nam je, da smo kot narod lahko ponosni, saj je bila pri nas, recimo, najdena piščal, ki velja za najstarejše najdeno glasbilo na svetu. Povedala je še mnoge druge zanimivosti iz naše zgodovine, na katere smo lahko ponosni. Poslušalci smo ji z veseljem prisluhnili ter z njo zapeli nekaj ljudskih pesmi. Preživeli smo čudovit in sproščen večer, poln topline in ponosa na našo slovensko besedo in kulturo. Le če bomo poznali in imeli radi domače, bomo spoštovali tudi sosedove vrednote.

Več fotografij.

 

 title=
 title=
 title=
 title=