Združena Levica in Sloga

četrtek, 10. maja 2018, avtor Milan Kušnik

Sem MILAN KUŠNIK in bil sem upokojen star komaj 42 let kot delovni invalid. Nazadnje sem delal v Avstriji kot gozdni delavec, kjer sem doživel zelo težko nesrečo na delu. 

Zaradi hudih poškodb sem po mnenju slovenskih izvedencev 90 odstotni invalid. Bolnišnica iz Graza je po nesreči poslala obvestilo, da so poškodbe delovne nesreče življenjsko ogrožajoče, a je vse skupaj po njihovi presoji ostalo pri lahki poškodbi. O vseh teh poškodbah, travmah in življenju po nesreči  ne bom več govoril. Za vse to so mi zdravniki v Avstriji priznali le 40 odstotno invalidnost in to zato, da jim ni potrebno plačati odškodnine. V Sloveniji mi je sodno zapriseženi izvedenec srčne kirurgije napisal mnenje, v katerem je podrobno opisan vsak poškodovan organ in je invalidnost priznana 90 odstotkov. Zaradi grde, krivične izkušnje se še vedno borim za svojo pravico in želim s svojo kandidaturo prispevati k večjemu upoštevanju, razumevanju, ter dobrobiti delovnih invalidov in vseh s podobnimi težavami. Posebej se bom zavzemal za to problematiko v naših občinah Ruše, Selnica ob Dravi in mojem Lovrencu na Pohorju.

Že od ustanovitve  sem član politične stranke Združena levica – Demokratična stranka dela, ki je s politično stranko SLOGA na predvečer mednarodnega praznika dela podpisali sporazum in oblikovali koalicijo ZDRUŽENA LEVICA in SLOGA.  

Koalicija deluje na temeljih enakopravnosti, poštenja, demokratičnosti, medsebojnega spoštovanja, etičnosti, socialni naravnanosti in kolektivnem vodenju, ter skupnem odločanju o potrebnih aktivnostih.

Z aktivnim skupnim delovanjem bomo v koaliciji zagotavljali, da bo Slovenija postala gospodarsko učinkovita, socialno in okoljsko urejena država. Izboljšali bomo demokratičnost in učinkovitost pri upravljanju države, predlagali spremembo volilnega sistema in delovanja vlade na način, da onemogočimo razraščanje korupcije in jo sčasoma do kraja odstranimo!  Ohranjali bomo izborjene delavske pravice, zato smo proti vsem agencijskim in izkoriščevalskim oblikam zaposlitve. Zavzeli se bomo za večje pravice in lažje življenje invalidnih oseb – tudi delovnih invalidov. Zavzemamo se za zmanjševanje revščine in neenakosti. Skupaj z vsemi prebivalci Slovenije želimo ponovno vzpostaviti najširšo solidarnost v zagotavljanju javnega zdravstva, šolstva, znanosti, kulture, športa in sociale. Zagovarjamo medgeneracijsko sožitje, spoštovanje enakost, drugačnosti in pravičnosti. Smo proti vsakršnemu nasilju v družbi.  

Zavzemamo se za spremembe v  upravljanju za družbo pomembnih podjetij, in sicer tako, da bomo zaposlenim, sindikatom in Zvezi društev upokojencev Slovenije takoj prepustili vsaj polovico upravljavskih pravic. S tem bomo velikim korporacijam preprečili nezaslišano prilaščanje vzvodov moči s katerimi omejujejo interese večine prebivalk in prebivalcev Slovenije. 

Milan Kušnik, poslanski kandidat ZDRUŽENE LEVICE in SLOGE

 

Brezplačna predstavitev list in kandidatov na predčasnih volitvah poslancev v Državni zbor RZ v volilnem okraju 7/4 Ruše.