Stranka slovenskega naroda

četrtek, 10. maja 2018, avtor Marjetka Kodrič

Izvoliti SSN pomeni le dobro

Čas SSN šele prihaja kot trenutno edine državotvorne politične stranke na Slovenskem, ki je dosegla, da so leta 2009 v Državnem zboru na naš pritisk sprejeli edini domoljubni sklep od obstoja Državnega zbora, ’’Sklep o celovitosti Piranskega zaliva in dostopu do odprtega morja ter slovenski jurisdikciji nad zaselki na levem bregu Dragonje in levem bregu Mure pri Hotizi…’’. SSN ima kar nima nihče v Sloveniji – inovativno gospodarsko platformo, ki je edini vzdržni gospodarski program s potrebnimi ukrepi. V parlament prihajajo nove stranke z velikim medijskim pompom, ki potem ostanejo v Državnem zboru le en mandat, saj nimajo vizije in znanja kako ustvariti realno gospodarsko rast in kako urediti ostale resorje. SSN vse to zna, poleg dejanj varovanja slovenskega ozemlja in vse to nas dela državotvorne.

10 točk iz programa delovanja SSN (volitve 2018)

1. Ničelna toleranca do nezakonitega priseljevanja ali tranzita migrantov (striktno spoštovanje pravnega reda, ki to prepoveduje). Ukinitev financiranja nezakonitih migrantov iz EU kvote s 1.963 evri mesečno po migrantu. Zaostritev pogojev za azilante. Azil naj bo začasen ukrep dokler se ne uredijo razmere v državi azilanta. Nič več avtomatičnega dovoljenja za stalno bivanje. Sprejem zakonov o tujih agentih in terorizmu.

2. Drugačne zunanjepolitične prioritete Slovenije. Povezovanje z Višegrajsko skupino (CZ, HU, PL,SK). Uravnotežena politika do vseh svetovnih velesil. Nasprotovanje vstopu Hrvaške v Schengen do razrešitve mejnih nezakonitosti. Hrvaška nas je že 2x prevarala, pri vstopanju v NATO in EU.

3. Delček “Inovativne gospodarske platforme SSN” ©
- Sanjsko podjetniško okolje: Nižje davčne obremenitve za podjetnike, iz DDV, dohodnine in plač. Rešitev težav s plačilno nedisciplino. Internetno podprta minimalna in poenostavljena birokracija, ki jo zahteva država, vključno s poenostavljenimi knjigovodskimi standardi. Javnobančno kreditiranje na podlagi inovacij ali pričakovanega poslovanja (sklenjen posel). 24-ur dostopno mikrokreditiranje brez zahtevane garancije. Celovita in nediskriminatorna pomoč države podjetnikom na novih trgih. Mesečni sestanki ministrstev s podjetniki.
- Podjetniški ombudsman, ki nudi brezplačno pomoč pri prvih korakih podjetništva.
- Vzpostavitev lokalnih tehnološko-podjetniških parkov, kjer bodo novi podjetniki dobili prve brezplačne poslovne prostore za določen čas in možnost novih poslovnih stikov.
- Vzpostavitev novih industrijskih in storitvenih panog ter obuditev zapostavljenih.

4. Zaposlovanje: Sprostitev 100.000 dodatnih delovnih mest v gospodarstvu. Kolektivnopogodbeno (višje zajamčene plače), pravno in zdravstveno varovanje slovenskega delavca in kmetovalca. Prepoved nečloveških delovnih norm, prijazno, zdravo in varno delovno okolje. Kazenska in materialna odgovornost delodajalca za trpinčenje(mobing) ali materialno izkoriščanje zaposlenih z namernim neplačevanjem ali zamudami z izplačili plač in prispevkov. Delodajalci morajo doumeti, da le stimulativno delovno okolje pripomore k večji kvaliteti dela in produktivnosti.

5. Ustrezna socialna pomoč nezaposlenim, večje invalidnine in pokojnine so možne le z veliko zaposlenostjo v gospodarstvu, ki je najboljši socialni korektiv. Ukinitev privilegiranih(nemoralnih) pokojnin – sredstva se vrnejo v pokojninsko blagajno. Administrativno povečevanje sociale, invalidnin in pokojnin (del volilne propagande levice) z zadolževanjem tako kot se to počne trenutno, niti na krajši, kaj šele na daljši rok ni možno.

6. Korenita reforma(lustracija) pravosodja in državne uprave:
- Omejitev mandata (sodniki, državni pravobranilci, tožilci) na 4 leta s podaljševanjem. Možnost odpoklica na lokalnih volitvah z dodatno glasovnico. Hitro, pravično in gospodarno sojenje. Ukinitev vračanja istega sodnega primera po pritožbi iz višje na nižjo instanco.
- Revizija pretvorbe nekdanjega javnega premoženja v privatno(de-tajkunizacija) ter odvzem nezakonito pridobljene lastnine.
- Decentralizacija Slovenije z uvedbo 5 pokrajin ali dežel (Primorska, Kranjska, Štajerska, Koroška in Prekomurje), po vzoru na zgodovinsko ureditev.
Profesionalizacija in depolitizacija javne uprave in varnostnih organov v smislu njihove boljše učinkovitosti. Transformacija policije iz režimske milice v učinkovito javno policijo.

7. Zdravstvo: Cepljenje otrok mora ostati svobodna izbira staršev in v interesu zdravja otrok! A z veliko mero previdnosti in nikakor v ignoriranju zdravniških strokovnih nasvetov.
Ureditev razmer – kvalitetnejša in hitrejša oskrba bolnikov. Odprava koncesionarstva, ki ga opravljajo zdravniki zaposleni v javnem zdravstvu. Stroga ločitev javnega od zasebnega! Centralna logistika in naročanje. Zaposlovanje mladih zdravnikov z novim tehnološkim znanjem, ki bodo razbremenili starejše zdravnike od opravljanja nadur. Vzpostavitev kvalitetnega zobozdravstva.

8. Varstvo potrošnikov (državljanov):
- Zmanjševanje javne birokracije, varovanje pred oderuštvom in nepravičnim zaračunavanjem storitev kot so obvezna RTV naročnina, plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za nezaposlene…
- Kredite države ali lokalnih skupnosti, ki niso bili porabljeni v javno dobro naj vračajo tisti, ki so jih najeli, državljani jih ne bomo!
- Ohranitev veljavnosti trenutnega Zakona o orožju. Omejevanje, ki ga želi uveljaviti EU za Slovenijo ni smiselno.

9. Nacionalna izgradnja nove hitre prometne infrastrukture. Potovanje do delovnega mesta ne sme biti daljše od ure. Hitra železnica, dopolnitev primestnega in mestnega prometa z vlaki, s pametnimi električnimi vozili, zračnim tramvajem, žičnicami, linijskimi plovbami po delih rek in morju…

10. Reforma šolstva, ki naj se bolj prilagaja potrebam gospodarstva in javnega servisa. 
Popularizacija naravoslovnih študijev. Korenito zmanjševanje vpisa na družboslovne programe za katere ni objektivne možnosti zaposlovanja. Delovanje na povečanju strokovnosti kurikuluma in predavateljev ter depolitizacija zaposlenih v javnem šolstvu.

 
 

Brezplačna predstavitev list in kandidatov na predčasnih volitvah poslancev v Državni zbor RZ v volilnem okraju 7/4 Ruše.

 title=
 title=
 title=