Stranka modernega centra

četrtek, 10. maja 2018, avtor Sanja Miljuš Herman

Predstavitev kandidatke SMC za Državni zbor

Sem Sanja Miljuš Herman, že skoraj 20 let z dušo in srcem Lovrenčanka, kjer sem si ustvarila družino in se zaljubila v čudovito naravo od Pohorja do Kozjaka in njene naravne danosti. Svoje znanje diplomirane pravnice, z dolgoletnimi izkušnjami v gospodarstvu, bogate življenjske izkušnje ter svoje sposobnosti želim usmeriti tudi v razvoj okolja, v katerem živim s svojo družino. 

Sem mati in žena, soseda in prijateljica, ki skozi različne aktivnosti zaznavam potrebe tako mladih, malo manj mladih in tistih v zrelih letih. Vem, da je mogoče, da vsi zaživimo bolje, a samo s sodelovanjem in povezovanjem vseh ljudi, idej, društev, občin, gospodarstva – vseh, ki želijo, znajo in zmorejo uresničevati izjemen razvojni potencial Ruš, Selnice ob Dravi in Lovrenca na Pohorju za boljše življenje vsakega od nas. Vem tudi, da je v vseh treh občinah veliko ljudi, ki znajo, želijo in zmorejo sooblikovati naše kraje tako, da bomo tu z veseljem živeli in delali. Do sedaj sem že dokazala, da lahko s svojim znanjem in sposobnostmi povezovanja dosegam visoko zastavljene cilje in to želim sedaj narediti tudi v našem okolju.

Cilje, ki sem si jih v življenju zastavila, sem dosegla, ker sem v njih trdo verjela, za njih trdo delala in se bila pripravljena za njih boriti tudi takrat, ko je bilo najtežje. Pri tem me je vedno vodil moj čut za pravičnost in sposobnost jasno zastopati svoja stališča. Prepričana sem, da so to lastnosti, ki mi bodo pomagale pri delu za hitrejši in boljši razvoj naših krajev in našega življenja v njih.

Na katerem področju lahko kot kandidat največ prispevam za blaginjo ljudi v našem volilnem okraju?

Vse tri občine, v katerih nastopam kot kandidatka stranke SMC, to so Ruše, Selnica ob Dravi in Lovrenc na Pohorju, se srečujejo s podobnimi odprtimi vprašanji, zato rešitev številnih problemov vidim v medsebojnem povezovanju.

  • Kot bivša predsednica Turističnega društva Lovrenc na Pohorju mi je področje turizma znano. Vse tri občine imajo velik, vendar žal neizkoriščen potencial. Obdaja nas čudovita narava Pohorja in Kozjaka, neizkoriščena je plovnost reke Drave. Večja povezanost občin, društev, gostincev in vseh ostalih zainteresiranih za razvoj prispeva tako k novim investicijam, kakor tudi k odprtju novih delovnih mest. Smiselna je postavitev polnilnic za električna kolesa in nujno nadaljevanje izgradnje Dravske kolesarske poti po vzoru sosednjih držav. 
  • Zavzemala se bom za ureditev infrastrukture do višje ležečih kmetij, ki so zainteresirane za razvoj kmečkega turizma, ob tem pa bi trdno zastopala stališče po potrebi debirokratizacije postopkov, ki tako kmetom, kakor tudi gospodarstvenikom marsikdaj grenijo življenje.
  • Narava je naše največje bogastvo, ki ga moramo čuvati in z njo delati skrajno odgovorno in gospodarno. Naše okolje je zaenkrat še čudovito in nudi visoko kvaliteto življenja, s tem pa tudi primerno za umestitev doma starostnikov, ki bo omogočil tudi nova delovna mesta, brez tveganih posegov v našo prekrasno naravo.
  • Moj cilj je, da se uredi sistemsko ustrezna obravnava slovenske lesno-predelovalne industrije in zasebnih žag ter da se prepreči nekontroliran odvoz slovenske hlodovine v tujino.
  • V vzpodbujanju samooskrbe pri pridelavi hrane in lokalno pridelane hrane pa vidim razvojno priložnost tudi v naših krajih.
  • Ustreznejša obravnava in upoštevanje dela ljudi v prostovoljnih društvih je eden izmed mojih pomembnejših ciljev, saj sem tudi sama s svoji delom spoznala, da so društva v naših krajih glavno gonilo kulturnega, športnega in turističnega dogajanja.

V vseh treh občinah, tako Rušah, Lovrencu na Pohorju in v Selnici ob Dravi je bilo v preteklih štirih letih veliko storjenega. Obnavljale so se glavne ceste skozi Ruše in Selnico ob Dravi, prav tako pa je bila podpisana pogodba za obnovo ceste skozi trško jedro v Lovrencu na Pohorju, za kar naj bi se dela pričela v prihodnjih mesecih.

Selnica ob Dravi je pridobila čudovit Hram kulture Arnolda Tovornika, s pomočjo državnih subvencij pa je v Rušah nastal športni park.

Vse tri občine povezuje nova kolesarska pot ob Dravi, ki omogoča nadaljnji razvoj turizma. 

Tudi stopnja brezposelnosti se je pomembno zmanjšala iz 16,8 %, kolikor je znašala januarja 2014, na 10,6 % v februarju 2018. 

Prepričana sem, da je nadaljevanje in izboljšanje že doseženega lažje doseči, če imajo dobri načrti tudi svoj glas v centru odločanja. Svoj glas – vaš glas, bom namenila vsem tistim predlogom, ki za vse nas, državljanke in državljane, pomenijo korake k boljšemu in zadovoljnejšemu življenju. 

 

Zakaj sem jaz in stranka SMC prava izbira?

Moja odločitev kandidirati na volitvah v državni zbor je plod tehtnega premisleka. Verjamem, da je delo, ki ga je stranka SMC in njeno vodstvo opravilo v zadnjih štirih letih, koristno za državo Slovenijo. Verjamem pa tudi, da v štirih letih ni mogoče postoriti vsega, kar smo si zadali, saj ko stopijo v ospredje številni leta nerešeni problemi in ko »pod preprogo« najdeš marsikatero neprijetno presenečenje, ki je tam »varno pospravljeno« že leta ali celo desetletje, je potrebno prioritetno reševati te stvari. Veliko je bilo narejenega, še več znamo narediti ter tako omogočiti vsem državljankam in državljanom boljše življenje. Stopnja brezposelnosti se je v teh štirih letih, od 2014 pa do danes, tudi v naših občinah znižala, in to za skoraj 7 %, zato sem prepričana, da smo prava izbira tudi za prihodnja štiri leta.

Moje področje dela je pravo, srečujem se s pravnimi problemi, ki jih morajo posamezniki pa tudi organizacije reševati vsak dan. Zavedam se, kako pomemben je dialog, in vem, kako težko ga je včasih doseči. Vem pa tudi, da je samo z dialogom in sodelovanjem mogoče učinkovito rešiti še tako navidezno nerešljive situacije. S svojim znanjem bom lahko ustrezno sodelovala in prispevala pri reševanju vprašanj, problemov in izzivov, ki so pomembni tako za naš vsakdan kot za našo prihodnost.

Verjamem, da bodo moje aktivnosti v državnem zboru za krajane vseh treh občin pomenile veliko prednost, saj jih bom oblikovala v sodelovanju z vsemi vami.

Sem povezovalka, znam biti glasnica ljudi, ki delajo in želijo dobro, predstavljala bom vaš glas v centru odločanja!

Sanja Miljuš Herman

 

Brezplačna predstavitev list in kandidatov na predčasnih volitvah poslancev v Državni zbor RZ v volilnem okraju 7/4 Ruše.