Socialni demokrati

torek, 15. maja 2018, avtor Bojana Muršič

Sem mag. Bojana Muršič (rojena Fideršek), poročena, mati dveh otrok in prihajam iz Ruš. Leta 2014 sem bila izvoljena na listi Socialnih demokratov v Državni zbor Republike Slovenije. Prioriteta mojega poslanskega dela je in ostaja izpolnjevanje socialdemokratskih izhodišč ter zastopanje interesov naše 7. volilne enote, 4. volilnega okraja, ki zajema občine: Ruše, Selnica ob Dravi in Lovrenc na Pohorju. 

 
Sodelovanje z občankami in občani ter lokalno skupnostjo je pri mojem delu ključno. 
S poznavanjem potreb našega lokalnega okolja lažje prenašam glas razuma v Ljubljano! 
 
Povezovanje je rdeča nit nove vizije Socialnih demokratov, kar želimo uresničiti z največjo mero vključevanja ustvarjalnosti, znanja in dela naših ljudi. Zavzemamo se za spodbujanje enakosti, socialne pravičnosti in varnosti. Načrt Socialnih demokratov je ambiciozen s 500 konkretnimi ukrepi, s katerimi bomo uresničili 110 področnih ciljev, da dosežemo 10 ambicioznih ciljev za Rast in razvoj, ki naj koristita vsem! 
 
Odpravljanje neenakosti in revščine je eden ključnih ciljev, ki ga bomo uresničevali z vključujočo gospodarsko rastjo, kakovostnejšimi delovnimi mesti ter povečanjem minimalne plače z dostopnim sistemom socialne zaščite. Za večjo solidarnost v dolgoživi družbi načrtujemo skrb za mlade in za starejše z izgradnjo najemnih stanovanj ter zagotavljanjem javne storitve dolgotrajne oskrbe. S konkretnimi ukrepi napovedujemo zdravstvo brez čakalnih dob. 
 
Ključni cilj prihodnjega obdobja je krepitev srednjega razreda: pravičnejši davki, močnejši srednji razred! Socialni demokrati predlagamo spremembe na področju davkov in predvsem dohodninske lestvice, ki bo ugodna za tiste zaposlene z minimalno plačo in tiste zaposlene, za katere menimo, da sodijo v srednji razred in predstavljajo pomemben kapital h krepitvi naše družbe. S tem bomo zagotovili večjo zvezno progresivnost in pravičnost obdavčitve.  
 
Napovedujemo povečanje naložb v znanje in sposobnosti, da krepimo financiranje javnega izobraževanja ter vseživljenjskega učenja. 
 
Zaradi podnebnih sprememb je potreben odločen premik k trajnostnemu razvoju z ukrepi za smotrno upravljanje s prostorom, za sanacijo okolja, varno hrano in zdravo življenjsko okolje ter energetiko s poudarkom na energetski učinkovitosti in obnovljiv virih.
 
Ključne prioritete, za katere se bom zavzemala in se nanašajo na naš 4. volilni okraj, so:
 
1. Izboljšanje infrastrukture. V tem mandatu je bil končno podpisan sporazum za rekonstrukcijo ceste Ruta - Lovrenc na Pohorju - Pesek. Zame je ključno, da se investicija rekonstrukcije v občini Lovrenc na Pohorju čim prej zaključi in posodobi, prepotrebna državna cesta. V občini Ruše bo prioritetno zavzemanje za ureditev falske pečine (galerije), ki je iz leta v leto v slabšem stanju, kljub urgentnim posegom v tem mandatu. V državnem proračunu bo treba zagotoviti tudi sredstva za obnovo mostu čez reko Dravo. Ruše so občina, ki še ni priključena na kanalizacijski sistem, zato si bom prizadevala za iskanje rešitev in morebitno pridobivanje kohezijskih sredstev. V Selnici ob Dravi je grad Viltuš nujno potreben obnove, zato bom nadaljevala z aktivnostmi, da se projekt obnove gradu prednostno uvrsti v načrt razvojnih programov države oz. se iščejo možnosti investitorjev v ta kulturni objekt. 
 
2. Razvoj turizma kot ene najperspektivnejših dejavnosti mora postati ena izmed ključnih prioritet, tako lokalnih skupnosti kot tudi države. Turizem je namreč pomemben spodbujevalec gospodarske rasti in razvoja ter generator novih delovnih mest. Poleg tega spodbuja razvoj infrastrukture, pozitivno vpliva na uravnotežen regionalni razvoj, med seboj povezuje različne sektorje in spodbuja usmeritev Slovenije v trajnostni razvoj. Naša lokacija in okolje kar kličeta po razvoju pomembne gospodarske panoge, turizma.
 
3. Izboljšanje kvalitete bivanja starejših občank in občanov. Slovenija postaja starajoča se družba, kar se odraža tudi v našem okolju. Upravna enota Ruše, ki zajema tri občine, je edina v Sloveniji brez doma starejših. Zato si bom prizadevala k iskanju rešitev o umestitvi in izgradnji doma starejših na območju UE Ruše. 
 
4. Zdravstvene storitve dostopne in pravočasne. Naše zdravstvo potrebuje korenite spremembe, da bo vsakomur zagotovljen dostop do kakovostne, varne in pravočasne zdravstvene oskrbe. Zato ostajam zagovornica ukinitve dodatnega zdravstvenega zavarovanja in njegovega preoblikovanja v obvezno dajatev, ki jo bomo plačevali glede na gmotni položaj posameznika.
 
S svojim znanjem, vztrajnostjo in izkušnjami lahko pripomorem k boljšemu reševanju težav v Sloveniji, tako na gospodarskem področju kot tudi na področju lokalne samouprave, socialnega varstva, kulture, šolstva in zdravstva. Znam prisluhniti vsakomur, sprejemati kompromise in želim dokazati, da smo prav ljudje iz odročnejših krajev še v večji meri pripravljeni reševati ta vprašanja, ki se dotikajo naših ljudi in njihovih življenj. 
 
Socialni demokrati imamo idejo, načrt in samozavestno ekipo. 
Glas za Samozavestno Slovenijo je glas za Socialne demokrate.
 
mag. Bojana Muršič,
kandidatka za poslanko DZ RS
na listi Socialnih demokratov
 
 
 
Brezplačna predstavitev list in kandidatov na predčasnih volitvah poslancev v Državni zbor RZ v volilnem okraju 7/4 Ruše.