Slovenska demokratska stranka

četrtek, 17. maja 2018, avtor dr. Vlasta Krmelj

Dr. Vlasta KRMELJ, SDS

Spoštovani,

volitve v državni zbor se hitro bližajo. Zelo je pomembno, kdo nas bo v parlamentu zastopal. Odločitve, ki jih sprejemajo poslanci v parlamentu, vplivajo na vsakega izmed nas, na naše delo, pokojnine, šolski sistem in zdravstvo.

Zelo pomembno je, da ima stranka, ki ji boste zaupali, dober program in da poslanci razumejo probleme, s katerimi se soočamo ljudje v svojem vsakdanjem življenju ter da imajo znanje, da lahko iščejo primerne rešitve. 

Urejena država na področju gospodarstva, zdravstva, sodstva in drugih dejavnosti je naša pravica. Kandidiram zato, ker vem, da lahko s svojim znanjem in izkušnjami pripomorem k izboljšanju pogojev za življenje in delo ter k razvoju naše države. 

Sem strokovnjakinja za trajnostni razvoj. V zadnjih letih sem vodila več kot 20 mednarodnih projektov in sodelovala je pri izvedbi investicijskih projektov. Sem podpredsednica Evropskega združenja agencij in regij ter  članica znanstvenega sveta Svetovni dnevi trajnostne energije. Razumem delovanje EU in poznam delo države ter občin.

Kot poslanka bom skupaj s Slovensko demokratsko stranko  aktivno delala na uresničevanju sledečih ciljev:  

1. za delovna mesta: za nova podjetja predlagamo možnost izbire za davčne počitnice na dobiček za prva 3 leta. Prvo leto v višini 100 %, drugo leto 75 % in tretje leto 50 %. 

2. za družino: naša stanovanjska politika bo usmerjena v zagotavljanje možnosti, da vsak pride do primernega stanovanja zase in za svojo družino. Mladim družinam bomo omogočili najem stanovanja z možnostjo kasnejšega odkupa, pri čemer se bodo plačila najemnine v takem primeru odštele od kupnine za stanovanje. Del stroškov najema stanovanja bomo povrnili preko stanovanjskega dodatka.

3. za mlade: za ureditev stanovanjskega problema mladih družin predlagamo, da se glavnica kredita zmanjša za 20 % ob rojstvu vsakega otroka.

4. za lepšo starost: upokojencem želimo vrniti dostojanstvo, menimo namreč, da si štirideset in več let dela zasluži življenja vredno pokojnino. Upokojencem z nizko pokojnino bomo vsako leto zagotovili božičnico v višini 500 €.

5. za pravično in hitro sojenje: sojenja bomo časovno omejili na 6 mesecev na prvi stopnji, 3 mesece na drugi stopnji in 3 mesece na Vrhovnem sodišču. Poudarek bo na ščitenju pravic delavcev in načelu hitrosti postopkov zaradi insolventnosti, postopkov prisilne poravnave in stečajih, zlasti pa na ohranjanju zdravih jeder podjetij, ki bodo delo nadaljevala. Spremenili bomo zakonodajo, zagotovili brezplačen vpis v zemljiško knjigo.

6. za razvoj kmetijstva: pri obdavčitvi kmetov predlagamo, da se pri obdavčitvi upošteva le 40 odstotkov izračunanega katastrskega dohodka, ker se zavedamo, da je dejanski dohodek slovenskih kmetov nizek in pod udarom naravnih katastrof. Dvigujemo tudi prag, od katerega se šteje gospodinjstvo kot kmečko gospodinjstvo in je zavezanec za plačilo dohodnine iz naslova KD na 500 EUR (sedaj 200 EUR). V prvi vrsti se opredeljujemo do družinske kmetije, ki jo vidimo kot osnovno celico kmetijstva v Sloveniji. Želimo ji dati večjo vlogo in pomen z davčno razbremenitvijo, debirokratizacijo in poenostavitvijo poslovanja in trženja. Posebno skrb bomo namenili višinskim in gorskim kmetijam.

7. za odlične šole: učencem in dijakom bomo zagotovili brezplačne učbenike in delovne zvezke.

8. za razvoj kulture: ker se prav v knjigi najbolj odraža nacionalna bit prek jezika, ki je temelj našega pogleda na svet in zavesti o nas samih, mora  država omogočiti njeno dostopnost ter znižati njeno davčno obremenitev na dopustnih 5%. Spodbujali in krepili bomo sodelovanje med ponudniki kulturnih in turističnih storitev. Kulturni turizem bi moral postati, glede na sedanjo premajhno izrabo kulturnih in naravnih potencialov, pomembna gospodarska panoga.

9. za cenejše in dostopnejše zdravstvo: pacienti in njihove potrebe bodo postali središče zdravstvenega sistema in ne samo številke v čakalni vrsti.

Dragi volivci, urejena država na področju gospodarstva, zdravstva, kulture in drugih dejavnosti je pravica vsakega državljana. Dajte nam priložnost, da to pravico tudi udejanjimo in pokažemo, da skupaj zmoremo več, in to brez birokracije! Hvala za vaš glas!

S spoštovanjem,  Vlasta Krmelj

 

 

 

Brezplačna predstavitev list in kandidatov na predčasnih volitvah poslancev v Državni zbor RZ v volilnem okraju 7/4 Ruše.