Dobra država

ponedeljek, 14. maja 2018, avtor Peter Hronek

Peter Hronek, roj. 03.08.1982 kandidiram na volilni listi stranke Dobra država pod vodstvom dr. Bojana Dobovška. 

Po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani pravnik z zaključenim magistrskim študijem prava. Kot svoje osebne lastnosti štejem natančnost, točnost, odgovornost, poštenost in dinamičnost s ciljem orientiranim delom. 

Menim, da je čas zrel, da se zaključi plenjenje države v smislu ugrabitve le te s strani političnih elit. Na naši platformi stranke DOBRA DRŽAVA pod vodstvom dr. Bojana Dobovška imamo strokovno in kompetentno ekipo somišljenikov, katerim je vsem nam skupen cilj zavzeti se za kakovost življenja vseh državljanov ne glede na njihova verska, ideološka in druga prepričanja in preseči dosedanje delitve na levo, desno ali konzervativno, socialno-demokratsko ali socialistično.

Narediti je potrebno konec korupciji, političnemu kadrovanju, nestrokovnosti, negativni selekciji in politični privatizaciji vladnih resorjev, ki uničujejo razvojne temelje naše države in so zažrte v vse fundamentalne pore družbe.

Takšna situacija ni več vzdržna in odnos širše družbe do sedanje politike je jasen odraz volilne udeležbe, saj ljudje več ne verjamejo, da njihov glas kaj šteje ali spremeni. Razlog so vedno isti nestrokovni in nekompetentni obrazi, kateri kolobarijo po ministrstvih in resorjih ter rešujejo z udejstvovanjem v politiki zgolj svoje osebne interese ali interese svojih političnih frakcij. 

V stranki Dobra država smo pripravljeni sprejeti izziv, da sestavimo boljše pogoje življenja za svoje soljudi:

  • tako da bodo mladi imeli perspektivo in jim ne bo potrebno s trebuhom za kruhom v tujino, da mladim družinam ne bo potrebno biti eksistenčni boj iz meseca v mesec in se bodo lahko ukvarjali z vzgojo svojih otrok in radostmi življenja,
  • da bodo izkušeni in njihovo znanje še dolgo cenjeni in spoštovani in ne bodo predstavljali kolateralne škode plenilskega sistema, katerega je vzpostavila dosedanja politika in so pristali izrinjeni iz družbe,
  • in da našim starejšim omogočimo dostojno starost tako na nivoju zdravstvene oskrbe, katera je rak rana naše družbe, ter nivoju spodobnega življenja, katero predstavlja dvig gmotnih sredstev namenjenih ljudem, kateri ne smejo biti v svoji jeseni življenja pahnjeni v revščino.

Volilni okraj 4, je zelo obsežen okraj saj se razprostira od Pohorja vse do Dravske doline in kakor je raznolika vsebinska tematika in potrebe posameznih občin je po drugi strani temu območju skupno, da je potrebno narediti korak naprej na večih področjih v dobrobit domačih prebivalcev.

Programsko se zavzemamo v stranki Dobra država za demografski razvoj in ohranjanje mladih na domačem območju. Potrebno je ohraniti mlade strokovnjake in ljudi z idejami v domačem okolju, zato se zavzemamo za investicije v infrastrukturo predvsem sanacijo povezovalnih cest ter rekonstrukcijo nevarnih odsekov, kar bi omogočalo boljšo in hitrejšo povezljivost Občine Lovrenc z ostalimi regijskimi centri. Hkrati se zavzemamo za zeleno gospodarstvo, kar pomeni, da je potrebno izkoristiti naravne danosti čudovitega okolja tako v smislu formiranja in razvoja napredne lesno-predelovalne industrije po najsodobnejših standardih, saj vse preveč domačega lesa gre v predelavo v sosednjo državo, namesto, da ga v sklopu dodane vrednosti predela lokalna industrija in se izkoristijo vsi potenciali in sinergije za omogočanje novih zaposlitev poklicev z višjo dodano vrednostjo.

V skladu z zahtevami EU bomo oblikovali nov strateški načrt slovenskega kmetijstva, ki bo na novo opredelil potrebe in specifične cilje kmetijske politike ter korenito spremenil mehanizme podpor in regulacije kmetijstva.

Prioriteta delovanja bodo fokusirani ukrepi, ki prinašajo rezultate na vseh treh področjih kmetijstva in razvoja podeželja.

Ekonomski ukrepi (neposredna plačila) bodo zagotavljali pravično porazdelitev podpor v smeri plačil za ljudi in ne za hektarje ter zgodovinske pravice.

Posebno skrb bomo namenili ukrepom za dvig kakovosti življenja na podeželju.

Sistemsko je potrebno nadgraditi zaokroženo celoto z razvojem in podporo domačega, zelenega turizma v obliki turističnih domačij. Potrebno je sistemsko spodbujati in povezovati lokalne turistične organizacije s trajnostnimi in skupnimi povezljivimi projekti, ter z evropskimi sredstvi spodbujati naložbe v zeleno turistično infrastrukturo v širšem smislu. Hkrati je potreben razvoj turistične ponudbe, ki bo za turiste zanimiva tudi zunaj glavne turistične sezone in tako vplivala na desezonalizacijo in stalen obisk turističnih destinacij. Turizem je potrebno ponuditi tako pozimi kot poleti. 

Z veseljem vas nagovarjam za podporo stranki DOBRA DRŽAVA, kjer lahko na družbenih kanalih stranke preverite celovit program za katerega se zavzemamo.

http://www.dobradrzava.si/

 

Brezplačna predstavitev list in kandidatov na predčasnih volitvah poslancev v Državni zbor RZ v volilnem okraju 7/4 Ruše.