Andrej Čuš in Zeleni Slovenije

četrtek, 10. maja 2018, avtor Samo Trs

Pozdravljeni.

Sem Samo Trs in bom kandidiral v vašem volilnem okraju na kandidatni listi stranke ANDREJ ČUŠ IN ZELENI SLOVENIJE. Smo novo ustanovljena stranka, ki je nastala po združitvi društva NAJPREJ SLOVENIJA s člani stranke Zeleni Slovenije, ko smo v naš program vključili ter prevzeli in dodali zanimive ideje in cilje iz programa »zelena Slovenija«.  

Državnozborske volitve same povedo, da se na državni ravni, v zakonodajni veji oblasti, sprejemajo zakoni in odločitve, ki se v končni fazi njihove posledice čutijo na lokalni ravni. Smešno bi bilo, če bi podobno kot ostali obljubljali, da boste pa po volitvah vsi imeli 1.500 € plače, ali 1.000 € pokojnine, ali da boste vsi dobili službe, stanovanja, dobre kredite, itn. Vam pa obljubljamo, da se bomo z vsemi štirimi, kot levi borili na strani koalicije ali opozicije, da se vsaj približamo »pobožnim željam« za boljše življenje. Kako, tako da bomo naredili vse, da ustvarimo SREDNJI razred, katerega danes nimamo.

Za izvajanje sprejetih zakonov in odločitev Državnega zbora, pa seveda lokalna skupnost potrebuje državno pomoč, v takšni ali drugačni obliki. Mi si bomo prizadevali, da se ob decentralizaciji izvede tudi regionalizacija, ki bo prispevala k enakomernemu razvoju vseh regij v Sloveniji, ne le ljubljanske. Ob tem pa bodo veliko vlogo odigrale lokalne skupnosti. Zato bodo morale sodelovati pri ustanovitvi POKRAJIN, z namenom predvsem povezovanja lokalnih skupnosti pri razvojnih projektih in evropskih razpisih, prevzele pa bi tudi del pristojnosti države. Da bodo lokalne skupnosti pri tem lahko enakovredno sodelovale, bomo na državni ravni poskrbeli, da se bodo povprečnine dvignile na ustrezno raven, saj so se v preteklosti zniževale in s tem slabile lokalne skupnosti. Ja, k temu si bomo prizadevali, saj si želimo kvalitetnega delovanja in boljše prihodnosti vseh lokalnih skupnosti. 

V nadaljevanju, ob sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pa bo naša skrb namenjena mladim. Borili se bomo, da bodo mladi (tudi mlade družine), ob dosegu izobrazbe dobili službo doma in jim ne bo potrebno, na žalost »s trebuhom za kruhom« v tujino (torej preprečiti beg možganov na tuje). Še več, če jih želimo zadržati doma, jim moramo zagotoviti nastanitev – gradnja stanovanj, namenjena mladim, ki bodo ob prejemu pogodbe o najemu stanovanja dobili tudi prednostno pravico za odkup stanovanja. Pri odločitvi o nakupu stanovanja pa se najemniku od začetne vrednosti stanovanja odštejejo vse plačane najemnine, tako da odkupna vrednost sedaj predstavlja le razlika med začetno vrednostjo zmanjšano za plačane najemnine. 

Glede malega človeka, torej delavcev, ki opravljajo spoštovanja vredna opravila in so izkoriščani, smo začeli reševati z že vloženim Zakonom o minimalnih pravicah delavcev.  Z njim se želimo izogniti terminu »minimalna plača« in jo nadomestiti z »izhodiščno plačo«, ki izhaja iz izračuna na osnovni vrednosti urne postavke, ki znaša 5,00 € bruto, kar pomeni pri 172 urah dela na mesec 860,00 € bruto.  In še enkrat, to ni najnižja plača, ampak izhodiščna plača za delavca, ki ima končano osnovno šolo in opravlja najmanj zahtevna dela. K temu se prištevajo še dodatki (nadurno delo, minulo delo, malica, stroški z delom, ...). Tako pa bi se izhodiščna plača potem višala s stopnjo izobrazbe - za vsako višjo stopnjo izobrazbe po 5 %.

Naslednja skrb so upokojenci, vsi tisti, ki preživijo s socialno pomočjo, ali na so na robu preživetja. Za njih je potrebno poskrbeti, da bodo v jeseni življenja lahko uživali v sadovih, doseženim med aktivno dobo. Zanje bi bilo pogubno, da bi jih iztrgali iz okolja, v katerem so preživeli vse svoje življenje. Zato bomo s programom in koriščenjem evropskih sredstev vzpodbujali mlade, da med drugim ostanejo na kmetijah in nadaljujejo delo staršev, da lahko poskrbijo zanje ob njihovi primerni pokojnini in/ali da v sodelovanju z lokalno skupnostjo zgradijo »Dom jeseni« v domačem okolju, katerega si bodo lahko »privoščili« vsi starejši, ki so potrebni pomoči.

Naj v okviru predstavitve malo podrobneje predstavim še našo skrb za ZELENO SLOVENIJO. V zadnjih nekaj letih nam narava pošteno vrača vse naše »slabe« posege v delovanje narave same. Prav gotovo vse ujme, ki nam ogrožajo mirno življenje, niso produkt vesoljskih poskusov in delovanje jedrske energije, ne moremo pa jih kar izločit. Za vse tegobe ne moremo vedno kriviti drugih, čeprav sami vemo, da smo veliko pripomogli k temu, zato se moramo sedaj pripraviti na vse te ujme in tegobe, kako bi čim bolj zmanjšali posledice le teh in vpliv na naše normalno življenje. Tako se bomo zavzemali za ohranitev zelene Slovenije, s čimer mislimo na preprečevanje ponovitev katastrofalnih požarov v Vrhniki, Ljutomeru, ... in ohranitev naravnih virov (v mislih imamo vodo, idr.) v domačih rokah. 

Iz zelenega programa, pa naš čut do narave in okolja, izhaja iz prizadevanj za ohranitev slovenskih gozdov in rodovitne zemlje - da se ne ponovijo zgrešene investicije v Hočah in 2. TDK, kjer je bilo ali je predvidena ogromna degradacija ali uničenje gozdov in zemlje, ki nam nenazadnje daje osnovne vire preživetja, kljub temu, da imamo v Sloveniji kar 1081 degradiranih con, ki bi jih lahko uporabili namesto navedenih. 

Zavzemali se bomo, da bomo polno pripravljeni za že omenjene ujme – poplave. S tako bogatim vodonosnim kapitalom, kot ga imamo v Sloveniji, moramo ravnati spoštljivo ter racionalno. Doseči moramo ravnovesje med naravnimi koriti, ki jih je potrebno ohranjati in uživati v vsej njeni lepoti. Preprečiti pa je potrebno škodljivo delovanje voda na naseljenih področjih in intenzivnih kmetijskih območjih, kjer poplave povzročajo veliko gmotno škodo. Nemudoma je potrebno pristopiti k izvedbi protipoplavnih ukrepov, sočasno pa zagotoviti, da bomo imeli dovolj vode za namakanja in preprečevanje suše. Vse vodotoke bomo uredili do te mere, da bodo hiše in ostalo premoženje varno pred poplavami.  Seveda pa naše delovanje na zelenem programu s tem še ni izčrpano. 

V predstavitvi sem podrobneje opisal le del našega programa, ki lahko neposredno vpliva na vsakega posameznika v občini Lovrenc na Pohorju. Za konec naj le v kratkih besedah povzamem še ostala področja, za katera se bomo zavzemali. To so področje upravljanja z državnim kapitalom, ureditev racionalno vzdržnega in učinkovitega obrambno-varnostnega sistema, kjer bomo poskrbeli za boljši in urejen položaj slovenskih vojakov, policistov, gasilcev idr. Seveda ne moremo mimo zagotavljanje sodobne in pravočasne zdravstvene oskrbe, za moderno vzgojo in izobraževanje in racionalno javno upravo. 

Da se bo vaš glas slišal v Ljubljani, pa nas je potrebno podpreti tudi v prizadevanjih za vzpostavitev pravne države, ki zajemamo urejanje hitrega in učinkovitega sodstva, odprava korupcije in vrnitev pokradenega premoženja nazaj v Slovenijo.

 

Brezplačna predstavitev list in kandidatov na predčasnih volitvah poslancev v Državni zbor RZ v volilnem okraju 7/4 Ruše.