Župnijsko romanje na Kurešček

ponedeljek, 10. julija 2017, avtor Darja Urbanc

V soboto, 8.7.2017, je bilo župnijsko romanje na Kurešček nad Igom pri Ljubljani. Kurešček je romarski posvečen in milosten kraj za katerega je Franc Špelič Šmaverski, močno preizkušen v življenju in veri, leta1989 med molitvijo začel dobivati sporočila od Matere Marije, ki so neposredno spodbudila obnovo med vojno porušene Marijine cerkvice in s tem duhovno prenovo romarjev. V februarju 1990 so se obnovitvena dela začela in bila avgusta 1992 bolj ko ne končana, ko je ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar cerkev blagoslovil. Videnja Marije in sporočila, ki jih je v Međugorju, na Kureščeku in tudi drugje Šmaverski prejemal od nje (˝Kraljica miru sem. Na tem kraju obnovite molitev. Tu se srečujte z mojim in sinovim srcem.˝, ˝Pojdite na Kurešček. Ostanite mi zvesti! Kraljica miru sem.˝, ˝To bo milosten kraj, kraj ozdravljanja dušnih bolezni in ran. Kdor se bo na tem kraju z vero zatekel v moje in Sinovo srce, bo ozdravljen in deležen miru, ki ga lahko dajo samo nebesa.˝, ˝Nihče ne bo šel s Kureščeka brez mojega blagoslova, če bo le prišel sem z dobrim namenom, to vam obljubljam. Poseben blagoslov bom delila tistim, ki se bodo zatekali h meni v stiskah in preizkušnjah, dušnih in telesnih, in tistim, ki iščejo mir.˝…) so samo poglabljala njegovo vero in predanost, kar pa je vplivalo na sam kraj. Zgrinjalo se je vedno večje število romarjev, ki so po priprošnji h Devici Mariji in Jezusu ter njunemu srcu, tam dosegli zdravje na duši in telesu, spravo med sestrami, ki so bile zaradi dediščin sprte 30 let,… In še dandanes po njegovi smrti se zgrinjajo gor množice romarjev, ki molijo za vse namene, in če ne dobijo česar si želijo – kajti Njegove misli so visoko nad našimi – dobijo pa zagotovo mir v duši oz. tisto kar je najbolje za njega in za njegovo dušo.

Prvi petek in soboto ter nedeljo v mesecu potekajo na Kureščeku pobožnosti za posvetitev srcu Jezusovem in Marijinem za zdravje na duši in telesu. Druge nedeljo pa potekajo pobožnosti za družine, za otroke. Gor stalno prebivajo dve sestri Marijina dekleta, ki v hiši poleg cerkve sprejemajo goste na duhovni odmik v miru in molitvi.

Po kosilu v gostilni v vasici ob vznožju Kureščeka nas je pot vodila v Ljubljano, kjer smo si ogledalo bogato opremljeno baročno stolno cerkev posvečeno sv. Nikolaju – zaščitniku mornarjev in ribičev. Cerkve posvečene sv. Nikolaju najdemo večinoma ob plovnih poteh in v Sloveniji je teh cerkva po številu na drugem mestu takoj za številu cerkva posvečenim Mariji Devici Jezusovi materi. Nadalje smo si ogledali frančiškansko cerkev, kjer smo v počastitev Slomška in Marije zapeli dve pesmi ter Jožefovo cerkev in kapelico Božjega usmiljenja in nedolžnih otrok. Tu nas je predstojnik jezuit pater Tomaž Podobnik s svojim pričevanjem prepričal in spodbudil naj se v molitvi priporočamo h sv. Jožefu, ki je kot krušni oče Jezusa varuh, skrbnik in zaščitnik sv. Družine in tako tudi varuh, skrbnik in zavetnik naših družin in domov.

Preživeli smo lep duhovno bogat dan. Molili smo zase, za svoje družine, za naš kraj, za našo deželo…
Bogu hvala!

 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=