Zaključek mednarodnega projekta s Španijo "eTies – eVezi"

četrtek, 11. aprila 2019, avtor Anžej Bečan

Na OŠ Lovrenc na Pohorju smo že večkrat sodelovali v mednarodnih projektih. Po sodelovanju s šolo z otoka Visa na Hrvaškem in projektu Comenius, kjer so sodelovale šole iz Islandije, Finske, Nemčije, Norveške, Španije, Cipra in Slovenije, smo se odločili, da bomo sodelovali v projektu Erasmus+. Na spletnem portalu eTwinning smo poiskali partnerje iz Španije. Navezali smo stik s konzorcijem iz Castille–La Manche in kot partnerji prijavili projekt »eTies – eVezi«. Učitelji naše šole naj bi šli na opazovalno prakso na štiri španske šole, njihovi učitelji pa bi prišli na našo šolo. Žal je bil projekt odobren samo Špancem. Zato smo se odločili in sodelovanje nadaljevali kot eTwinning projekt.

V mesecu februarju 2018 so prišli k nam štirje španski učitelji oz. učiteljice. Dva tedna so bili del življenja naše šole. Sprejeli smo jih v šolski športni dvorani in jim v kratkem programu prikazali kulturno dediščino našega kraja.

Opazovali so delo učiteljev in učencev v razredih. Spoznavali so slovenski šolski sistem in metode ter oblike pouka, ki jih uporabljajo naši učitelji pri delu z učenci. Sodelovali so na dnevih dejavnosti, športnem dnevu, kulturnem dnevu ter naravoslovnih dejavnostih. Tudi sami so pripravili nekaj ur z učenci, predstavili so jim špansko kulturo, športnike ter pri gospodinjstvu z učenci pripravili tipično jed iz La Manche: tortilla de patata.

Sodelovali so tudi na pedagoški konferenci, kjer so učiteljskemu zboru predstavili španski šolski sistem ter ugotovitve o delu in življenju naše šole, ki so jih pridobili med opazovalno prakso. Dneve med vikendom so izkoristili za ogled Slovenije. Peljali so se do Bohinja, Bleda, ogledali so si Postojnsko jamo ter Predjamski grad. Udeležili so se Ptujskega pustnega karnevala in okušali slovenske tipične jedi.

Po prihodu v Španijo so na svojih šolah poročali o vtisih in novo pridobljenih znanjih o Sloveniji in slovenskem šolskem sistemu. Vsi so pripravili tudi predstavitve o sodobnih metodah in oblikah dela, ki jih uporabljamo učitelji na naši šoli.

Vsa svoja poročila so oddali tudi na eTwinning spletni strani, ki si jo je redno ogledovalo vseh sto deset učiteljev, udeležencev projekta.
Tudi po končanem obisku Špancev s sodelovanjem še nismo zaključili. Projekt se je namreč nadaljeval tudi v šolskem letu 2018/2019. Ves čas sem sodelovala s koordinatorico iz Španije.

Novembra 2019 sva z ravnateljico Marijo Osvald Novak sodelovali na Rokusovi mednarodni konferenci ravnateljev osnovnih in srednjih šol, z naslovom »Mednarodni projekti, kako jih najti – kako dobiti? V Ljubljani. Predstavili sva vse naše trenutne Erasmus+ projekte, med drugim tudi projekt »eTies – eVezi«. Vse poslušalce je najbolj zanimalo, kako smo navezali stik s partnerji ter kako je projekt potekal, ko smo ga enkrat dobili.

Projekt se bo zaključil maja 2019. Zato je konzorcij iz Castilla–La Mancha razpisal mednarodno konferenco ob zaključku projekta v Cuenci. Povabili so koordinatorje iz partnerskih držav Finske, Poljske, Francije, Cipra, Velike Britanije, Italije in Slovenije. Najprej nas je nagovoril minister za solstvo pokrajine La Mancha, nato pa člani konzorcija. Vsak koordinator je imel samostojno predstavitev projekta na svoji šoli, nato so svoj del dodali še učitelji, ki so opravili opazovalno prakso na tej šoli. Tako smo se po letu dni zopet srečali vsi učitelji iz Španije in vsi koordinatorji iz tujine. Prvič pa smo se srečali vsi udeleženci projekta. Konference so se udeležili tudi številni španski učitelji osnovnih in srednih šol iz pokrajine La Mancha, ki jih zanima sodelovanje v eTwinning in Erasmus+ projektih in so videli priložnost za navezovanje stikov z bodočimi partnerji.

Konference v Cuenci sem se udeležila kot koordinatorica projeta na naši šoli. Okrog dvesto petdesetim poslušalcem sem predstavila Slovenijo, Lovrenc na Pohorju, našo osnovno šolo ter cilje projekta. Predstavila sem kompetence, ki jih je šola kot ustanova ter učitelji in učenci kot udeleženci projekta pridobila. Nato je španski učitelj Alberto Garcia Garces predstavil svoje poglede na našo šolo in vse kompetence ter metode in oblike dela, ki so jih pridobili z opazovalno prakso pri nas.
Konferenco smo zaključili z večerjo, kjer smo se lahko vsi udeleženci projekta neformalno družili in mrežili. Naslednji dan smo se skupaj sprehodili po enem najstarejših srednjeveških španskih mest Cuenca ter po ogledih muzejev, galerij ter starega mestnega jedra s samostanom in katedralo, zaključili z druženjem.
Po vrnitvi domov sem o vsem, kar sem izvedela ob zaključku projekta, seznanila še ostale strokovne delavce šole na pedagoški konferenci.
Ker je bilo sodelovanje s Španci tako dobro, smo se odločili, da bomo nadaljevali še naprej. Zasnovali smo novi projekt in ga tudi prijavili.

Koordinatorica projekta:
Irena Črešnar

 title=
 title=
 title=
 title=
 title=