Večgeneracijski center Štajerska

sreda, 11. oktobra 2017, avtor VGC Štajerska

Večgeneracijski center Štajerska je eden od 15 večgeneracijskih centrov, ki delujejo v Sloveniji. Vodilni partner VGC je Dom Danice Vogrinec Maribor, ki sodeluje še s tremi partnerji: Zvezo prijateljev mladine, Zavodom Antona Martina Slomška in Ozaro ter 11 sodelujočimi občinami - med njimi tudi lovrenško.

 
Moto VGC Štajerska je “Kanček več za vse”, kar pomeni, da si z  vsemi aktivnostmi in vsebinami prizadevamo za čim boljšo socialno vključenost vseh, za preprečevanje revščine, za medgeneracijsko povezovanje in tako vsakemu posamezniku skušamo ponuditi priložnost za boljše, srečnejše, mirnejše in bolj zdravo življenje. 
 
VGC Štajerska vsem uporabnikom ponuja prostore, strokovno podporo, vodene aktivnosti, info točko in neformalno druženje, kar za uporabnike predstavlja ustvarjanje in vzdrževanje socialnih mrež, preprečuje osamljenost, socialno izključenost in revščino. Projekt sledi cilju dviga kakovosti življenja ciljnih skupin ter preprečevanju zdrsa v socialno izključenost in revščino s pomočjo socialnega delovanja v družbi, v kateri te skupine živijo. Ciljne skupine, ki jih bomo vključili v projekt, so: 
 • družine oziroma osebe z nizko delovno intenzivnostjo; 
 • osebe (zlasti otroci in mladi), ki tvegajo socialno izključenost; 
 • starejši (zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij); 
 • družine, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence; 
 • otroci in mladi s posebnimi potrebami; 
 • romske družine (zlasti otroci in mladi iz teh družin); 
 • enostarševske družine in
 • invalidi.
 
Za vsebine skrbijo zaposleni na projektu in prostovoljci s pomočjo vključevanja drugih organizacij. Vsi ti so zagotovilo za odlično izpeljane aktivnosti in profesionalno voden VGC, ki pa kljub vsej profesionalnosti kaže tudi kanček več – toplino, prijaznost in domačnost.
 
Po lokalnih skupnostih bomo izvajali naslednje programe:
 1. storitve brezplačnega pravnega svetovanja namenjene ranljivim ciljnim skupinam - pomoč pri invalidskih postopkih, pomoč pri pravicah v primerih iz Družinskega zakonika, osnovne informacije v postopkih dedovanja, pomoč pri pripravi različnih vlog, ugovorov, ter, dopisov, informacije s področja delovnega prava …
 2. storitve brezplačnega socialnega svetovanja namenjene ranljivim skupinam - svetovanje glede možnosti pridobitve sredstev na osnovi Zakona o  starševskem varstvu in družinskih prejemkih, informacije s področja Zakona o socialnem varstvu, Zakona o preprečevanju nasilja v družini, Zakona o duševnem zdravju …
 3. Aktivnosti za dvig kakovosti življenja ciljnih skupin  ter preprečevanje zdrsa v socialno izključenost in revščino - izvajanje delavnic za informiranje in ozaveščanje, aktivnosti skupin za samopomoč, izvajanje preventivnih delavnic za krepitev fizičnega in duševnega zdravja, tečaji tujih jezikov, inštrukcije, športne, kulturne in zabavne aktivnosti, laična nega bolnika na domu …
 4. Strokovni program »Mala šola demence«, ki bo potekal pod vodstvom Doma Danice Vogrinec Maribor - program osveščanja za neformalne oskrbovalce (svojce) in druge deležnike v verigi oskrbe za osebe z demenco v domačem okolju.
 
V prihodnjih četrtkih bodo tako v Lovrencu organizirane naslednje delavnice, vse ostale dogodke pa lahko spremljate preko spletne strani vgc-stajerska.si.