Uspešne mlade raziskovalke

torek, 22. maja 2018, avtor Anžej Bečan

Osnovnošolski učenci se poleg rednega učnega programa udeležujejo še krožkov, športnih dejavnosti in preverjajo znanje na različnih tekmovanjih. Nekateri pa se poleg tega zakopljejo še v raziskovalno dejavnost. Štiri dekleta z Osnovne šole Lovrenc na Pohorju so se pod mentorstvom učiteljic Barbare Rocek Bregar in Mateje Žerjav lotile dveh raziskovalnih s področja turizma in slovenskega jezika. V marcu so nalogi predstavile na 18. Regijskem srečanju mladih raziskovalcev Zgornjega Podravja in osvojile zlato regijsko priznanje. V maju so sodelovale še na 52. Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije 2018 in se izmed petsto prijavljenimi raziskovalnimi nalogami na dvajsetih različnih področjih uvrstile v drugi krog ter nalogi predstavili še na zagovoru pred strokovno komisijo v Murski Soboti.

Ana in Karin Paulič sta z raziskovalno nalogo Skrinjica lovrenških zakladov na področju ekonomija in turizem osvojili srebrno priznanje. V nalogi sta ustvarili darilni paket z domačimi izdelki s pristnimi sestavinami. Pri tem sta spoznavali njihove zdravilne lastnosti, načine pridobivanja in predelavo v izdelke ter preverili področje z anketami. Izdelali sta smrekovo in kostanjevo mazilo, medeni balzam za ustnice, kremni med, bučno milo ter zeliščni čaj in vse skupaj s pomočjo mizarja zapakirali v lično leseno škatlico v obliki satja. Upajmo da bodo turistični delavci v občini prepoznali inovativen izdelek in ga uvrstili med najboljše promocijske izdelke, ki jih ponujajo turistom in domačinom.

Teja Gornjak in Urška Goričan pa sta z raziskovalno nalogo Je slovenščina bedna? Lahko je vsevedna, radovedna, tajna ali bajna! osvojili zlato priznanje in 1. mesto na raziskovalnem področju slovenski jezik in književnost. Kot ljubiteljici slovenščine sta iskali načine, kako bi svojim vrstnikom spoznavanje učne snovi naredili bolj zanimivo. Preučili sta tradicionalne in sodobnejše pristope učenja in poučevanja, izvedli anketo med vrstniki ter razvili inovativne metode učenja, ki sta jih preverili pri pouku slovenščine. Tako so domače branje med drugim obravnavali z renesančnim možgančkanjem, peničnim lutkanjem in bagetkanjem, težavno področje skladenj popestrili s pesmico Pojoči odvisniki, stavčne člene pa spoznavali z zgodbico Slovenščina in sedem stavčnih členov. Dognanja so potrdila raziskovalkine začetne teze, da se učenci bolje odzivajo na sodobnejše metode učenja in si želita, da bi se jih učitelji posluževali pogosteje.


Mlade raziskovalke po podelitvi nagrad v Murski Soboti.
Fotografija: Barbara Rocek Bregar

Priloge: