Uplenjen kapitalni jelen

sreda, 2. oktobra 2013, avtor Alojz Kosjek, foto Andrej Grušovnik

Zadnjih nekaj let je lovcem buril domišljijo in čustva jelen, ki se je pretežni del leta zadrževal na Ruti, Činžatu in Kumnu. O njegovi veličini so pričala občasna videnja in najdbe odpadlega rogovja.

Konec avgusta se je lovska sreča nasmehnila Alešu Blažeju. Pri Pušniku na Kumnu je uplenil kapitalnega jelena, po prvih ocenah verjetno najmočnejšega, kar jih je bilo v naravnem okolju kadarkoli uplenjenih v Sloveniji. Gre za nepravilnega dvajseteraka, z več kot meter dolgimi vejami, na eni s sedmimi,  na drugi pa z desetimi paroški. Trofeja, ki je v ponos vsem domačim lovcem, je vsekakor tudi rezultat strokovnega in načrtnega gospodarjenja z jelenjadjo v zadnjih desetletjih.

Alešu še enkrat - lovski blagor!


Aleš Blažej - "Karmot" z uplenjenim kapitalnim jelenom

 

 Pripis 7. 1. 2014: LZS je jelena ocenila z 232,71 točkami.