Srečanje nekdanjih učencev v Puščavi

nedelja, 23. junija 2019, avtor Cvetka Arl

V Puščavi se je šolanje pričelo že davnega leta 1814 v župnišču, v stavbi, ki je bila lesena. Ta je 12. junija 1852 do tal pogorela. Pouk je nekaj časa potekal v Kurji vasi pri gostilničarju Gassnerju. Nova šola in župnišče je bilo zgrajeno 1858, leta 1872 so šolo razširili v dvorazrednico, ker se je število otrok močno povečalo, začel je veljati novi zakon, ki je uvedel osem letno šolsko obveznost. Pred drugo svetovno vojno je bila šola urejena, obiskovalo jo je 128 otrok. Med vojno je pouk potekal v nemškem jeziku. Po vojni je bila zgradba v zelo slabem stanju, vse knjige so bile požgane in inventar uničen. Pouk se je pričel 23. junija 1945, vpisanih je bilo 90 otrok. S prvim januarjem 1962 je bila šola priključena OŠ Lovrenc na Pohorju in tako postala podružnična osnovna šola. Šola v Puščavi je bila ukinjena leta 1973, ker so v Lovrencu zgradili nov prizidek k šoli.

V soboto, 15. junija 2019, so se ponovno srečali nekdanji učenci te šole. Nekaj se jih je udeležilo sv. maše, ki jo je daroval Alojz Vicman, tudi nekdanji učenec. Potem je sledilo druženje pri gostilni Kores. Učenci OŠ Lovrenc na Pohorju so navzoče pozdravili s krajšim kulturnim programom. Nagovorila sta jih predsednik pripravljalnega odbora Tone Sračnik in župan Marko Rakovnik. Srečanja sta se udeležila nekdanja učitelja Lojzka in Vili Šumer ter sedanja ravnateljica OŠ. Udeleženci srečanja so prišli iz različnih koncev Slovenije, najstarejša udeleženka je štela kar 96 let. Sledilo je prijetno druženje ob obujanju spominov na nepozabne šolske dni in dogodivščine na poti v šolo in iz nje.

 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
Gasilska slika udeležencev, foto Jernej Kogelnik title=
Gasilska slika udeležencev, foto Jernej Kogelnik
Pripravljalna skupina srečanja, foto Jernej Kogelnik title=
Pripravljalna skupina srečanja, foto Jernej Kogelnik