Šola prejela jabolko kakovosti

nedelja, 12. decembra 2021, avtor Anžej Bečan


Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, že 16 let podeljuje nacionalna priznanja za najbolj izstopajoče mednarodne projekte v programih Erasmus+ in eTwinning ter evropske nagrade za inovativno poučevanje.

CMEPIUS z nagrado jabolko kakovosti nagrajuje zgodbe o uspehu, primere odličnih praks mednarodnega sodelovanja v programu Erasmus+. Pri najboljših iščejo odličnost, profesionalni razvoj izobraževalcev, medsektorsko povezovanje ter pozitivne učinke na ravni učitelja, učenca in izobraževalne institucije v celoti. Nekateri nagrajeni projekti izkazujejo učinek tudi na sistem izobraževanja, prav vsi pa izstopajo v svojih mednarodno pisanih zgodbah.

V sektorju splošnega šolskega izobraževanja je med tremi nagrajenci jabolko kakovosti prejela tudi Osnovna šola Lovrenc na Pohorju za projekt "Prijazen sem kul", katerega koordinatorica je Irena Črešnar, prof.

V obrazložitvi so zapisali:

Na Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju so s projektom Prijazen sem kul želeli povečati motivacijo za delo, zmanjšati konflikte med učenci ter pridobiti veščine za prepoznavanje in preprečevanje nasilja. Hkrati so želeli izboljšati tudi kakovost dela v kolektivu z uvajanjem novih metod in oblik dela pri pouku ter razvijati strpnost. Pri doseganju vseh zastavljenih ciljev so bili nadvse uspešni. Udeleženci so na seminarjih pridobili široko teoretično znanje o vrstah nasilja, spoznali primere dobrih praks, kako reševati konflikte in preprečiti nasilje, pridobili praktična znanja o uporabi informacijskokomunikacijske tehnologije in socialnih omrežij za večjo kakovost znanja ter izboljšali znanje angleškega jezika. Pridobljeno znanje in veščine so na šoli zelo dobro prenesli v prakso, pozitivni učinki so vidni na vseh ravneh. S pomočjo projekta je napredoval celoten kolektiv, izboljšala se je kakovost dela, saj so udeleženci na kolegialnih hospitacijah in pedagoških konferencah uspešno delili pridobljeno znanje kolegom znotraj organizacije, izvedli pa so tudi delavnico za strokovne delavce dveh okoliških šol ter projekt predstavili v številnih lokalnih in nacionalnih medijih. Posebej pohvalno je tudi, da s kolegi iz tujine, s katerimi so na seminarjih navezali stike, sodelujejo tudi v novih projektih Erasmus+, za nekatere izmed njih pa so na šoli celo organizirali opazovalno prakso. Ob koncu projekta so projektne aktivnosti in rezultate predstavili tudi v projektnem filmčku ter on-line zborniku.

 

 title=