Prva spomladanska čistilna akcija

sreda, 11. aprila 2018, avtor Mreža prostovoljcev Lovrenc na Pohorju

Na sončno soboto, 7. 4. 2018, smo izvedli čistilno akcijo, skupaj z OŠ Lovrenc na Pohorju, ki je nam zagotovila tudi sendviče, vrečke in rokavice. Starši in otroci so počistili ulice v ožjem delu naselja in deloma tudi ob večjih stranskih ulicah.

Prostovoljci v okviru mreže prostovoljcev pa smo čistili na področju sedmih v naprej načrtovanih trasah. In sicer:
a. EKIPA 1: OD DRAVSKEGA MOSTU PROTI PUŠČAVI (4)
b. EKIPA 2: OD GG-JA DO PUŠČAVE (3)
c. EKIPA 3: OD VRTCA PROTI SLEPNICI NAVZDOL (5)
d. EKIPA 4: OD MARLESA PROTI VUHREDU (5)
e. EKIPA 5: OD ODCEPA POLH DO VUHREDA (POLHOV POTOK IN SLEPNICA DO PARADIŽA) (3)
f. EKIPA 6: OD GAJA – PITNER – HOJNIKOVA RIDA – OŠ Lovrenc (4)
g. EKIPA 7: SLEPNICA – CESTA NA HOŽIČA – KAPELA (6)

Trasa OD ZAČETKA ČINŽATA (Pri Falskem Gradu) PREKO LOG V SMERI PUŠČAVE ni bila realizirana zaradi premajhnega števila sodelujočih. Vseh prostovoljcev je bilo 24. Miha Šlaus je posodil traktor in prikolico, s katerim je Ignac Heinschko pobiral smeti in jih odvažal na deponijo. Sodelovalo je tudi 6 članov Zveza veteranov in 1 gasilec, ki je udeležence razvažal s kombijem, prav tako je dostavil nekaj vreč za smeti na samo deponijo.

Ključna dejstva:

 1. Čiščenje se je izvajalo od 9. ure do 12.30 ure.
 2. Sodelovalo je 31 oseb.
 3. Pobrali smo 2 veliki traktorski prikolici smeti
 4. Na trasi med Kurjo vasjo in mostom na Vuhred je ostalo neočiščenih cca. 300 m potoka Slepnice
 5. Na trasi od razcepa Polh in mostu na Vuhred je ostalo neočiščenih cca. 500 m potoka Slepnice
 6. Neočiščena ostaja tudi trasa naprej proti Hrastnikovemu vrhu, od razcepa za Rdeči breg.
 7. Neočiščena ostaja trasa od Falskega gradu do Puščave.
 8. Kritične točke, kjer je bilo zaznati občutno več smeti so:
 • Divje parkirišče pri Dravskem mostu
 • Kapela na ovinku pred Puščavo (večje količine smeti pod robom glavne ceste, ki p so zelo težko dostopne zaradi strmega terena)
 • Vuhred (Staro divje odlagališče še ni v celoti sanirano ali odpravljeno)
 • Stara divja odlagališča ob cesti Slepnica-Rdeči breg (ob polhovem potoku v gozdu so zakopane smeti, sveže sledi zažiganja smeti ob potoku in ostanki negorljivih predmetov, zakopane salonitne plošče in polvinil,…)
 • Divje odlagališče bioloških odpadkov Ob Radoljni (pred Pernatovo žago)

 

 1. Priporočila za občino in Snago:
 • Spodbuja se sprejetje občinskega odloka, ki bo med drugim vseboval določila in kazni na področju onesnaževanja okolja (npr. Odlok o splošnem redu v občini)
 • Spodbujajo se ukrepi namenjeni večjemu ozaveščanju občanov o varovanju okolja in narave
 • Spodbuja se pisno obveščanje gospodinjstev s strani Snage o delovanju deponije in brezplačnem sprejemu odpadkov na deponiji za plačnike položnic. Prav tako se naj gospodinjstva posebej informira o nevarnih odpadkih in njihovem pravilnem odstranjevanju (azbestne plošče, pepel, baterije, akumulatorji, maziva, olja, jedke snovi…).
 • Spodbuja se dodatna namestitev tabel o prepovedanem odlaganju smeti na za to kritičnih območjih
 • Spodbuja se postavitev manjših košev za smeti v kraju, kakor tudi košev za pasje iztrebke

 Mreža prostovoljcev Lovrenc na Pohorju

 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=