Predstavitev LAS Drava

torek, 1. decembra 2015, avtor Anžej Bečan

Sosednje občine Selnica, Ruše in Lovrenc so se namenile ustanoviti Lokalno akcijsko skupino (LAS) z imenom Drava, da bi lahko sebi, društvom, podjetnikom, kmetom, fizičnim osebam in drugim omogočile črpanje finančnih sredstev, kot jih predivdeva Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (CLLD).

Predstavitve LAS Drava, ki je bila v torek 24. novembra v kulturnem domu, se je udeležilo kar nekaj predstavnikov društev, kmetov, občinskih svetnikov, zaposlenih v občinski upravi in drugih. Izvedeli smo za namene, pogoje in postopke ustanovitve, delovanja ter predvidena sredstva. Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je za Lovrenc predvidenih 81.000 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) pa 110.400 EUR. Sredstev praviloma ni možno koristiti za gradnje in se jih lahko porabi samo za investicije na območju občine. Področja financiranja so: ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Iz vprašanj navzočih je bilo razbrati nezmožnost društev za črpanje sredstev, saj je 85% sofinanciranje povrnjeno šele po zaključku naložbe in predloženih računih. Iz odgovorov Dragomire Zelenik, ki bo predvidoma vodilni partner LAS-a, in župana Občine Lovrenc, je bilo razumeti, da se društva in posamezniki za večje naložbe lahko obrnejo po pomoč in sodelovanje Občine.

Občina je na svoji spletni strani objavila poziv za pridružitev partnerstvu v LAS Drava in vse potrebne obrazce. Občani so tudi brez namena podpisa pristopne izjave povabljeni, da svoje predloge za reševanje lokalnih problemov posredujejo do konca leta saj bo to koristno pri oblikovanju strategije lokalnega razvoja, ki je eden od pogojev ustanovitve LAS Drava, ki se načrtuje proti koncu januarja 2016.

Možnost predlogov in debata o tej temi je možna v Klepetalnici.

 

 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=