Na naši šoli je bilo prvo srečanje v projektu Comenius

petek, 18. oktobra 2013, avtor Marija Osvald Novak, prof., ravnateljica OŠ Lovrenc

Na naši šoli smo imeli prejšnji teden obisk iz petih evropskih držav v okviru mednarodnega projekta Comenius – šolska partnerstva, katerega moto je "Zdrav duh v zdravem telesu" in je financiran iz Evropskih socialnih skladov in z ministrstva. To je medpredmetni projekt, ki poudarja pomen športa in gibanja, počitka in zdrave prehrane. V okviru projekta se otroci učijo o uravnoteženem in zdravem načinu življenja, kako to pripomore k učnemu uspehu, spoznavajo šolo in državo ter drug drugega in kako lahko naše okolje in podnebne razmere vplivajo na zdravje.

Ker je projekt tudi mednaroden, smo na našo šolo, od 8. 10. 2013 do 12. 10. 2013, povabili tudi učitelje sodelujočih držav, ki prihajajo iz Nemčije, Norveške, Finske, Španije in Cipra. Srečanja se je udeležilo dvanajst učiteljev, ki smo jih v sredo sprejeli pred šolo, nato pa jim pripravili tudi veličasten sprejem s predstavitvijo držav v naši telovadnici. 

Učitelji iz sodelujočih držav so izbrali tudi skupni logotip projekta in določili smernice projekta. Mi pa smo spoznavali značilnosti teh držav, aktivno sodelovali z našimi gosti, se z njimi pogovarjali in igrali tako obnavljali tudi znanje angleškega jezika ter si razširili obzorja. Pokazali smo jim lepote Slovenije, med drugim so si ogledali tudi naše glavno mesto Ljubljano, Predjamski grad in Postojnsko jamo. 

V petek so nas obiskali med šolskimi urami in si ogledali, in kako poteka pouk na naši šoli. To druženje nam je prineslo številne izkušnje, zato se veselimo nadaljnjega sodelovanja. Naslednje srečanje bo v mesecu marcu na Norveškem.

 title=
 title=
 title=
 title=