Občinski svet sprejel proračun za leto 2015

petek, 27. marca 2015, avtor Anžej Bečan

Občinski svet je sinoči na svoji 5. redni seji po hitrem postopku sprejel okoli 3,7 milijona evrov vreden proračun Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015.

Prvo branje proračuna je bilo na mizah svetnikov že na 3. seji 29. decembra 2014 a so ga obravnavali šele na drugem delu te seje 19. januarja. Kljub obsežnim pripombam nekaterih svetnikov, ki so grajali pretirane ocene prihodkov in dali usmeritve za bolj konzervativno planiranje, da bi preprečili dodatno zadolževanje, so na 4. seji 11. februarja v drugo branje dobili predlog skorajda brez upoštevanja predlogov in ga zavrnili. V začetku marca je sledilo županovo pismo občanom in odgovor svetnikov s svojim videnjem razlogov za nasprejetje proračuna.

Na 5. redno sejo so prišli vsi bolje pripravljeni. Župan in občinska uprava s skoraj 180.000 € nižjo oceno prihodkov, svetniki pa z dodatnimi predlogi zmanjšanja stroškov in prerazporeditvami. Po skoraj štirih urah naporne razprave in dveh prekinitvah so uskladili poglede in svetniki so soglasno sprejeli proračun. Tako v tem letu ne bo večjih investicij, kot pretekla leta, načrtovana sredstva bodo namenjena rednim stroškom za obnovo in vzdrževanje ceste in nepremičnin, subvencije, komunalo, socialo, šolstvo, delovanje društev in organizacijo prireditev, pripravi projektov za prihodnja leta in drugo. Za športnike bo zanimiva novica o načrtovani širitvi fitnesa in preplastitvi šolskega nogometnega igrišča, društvo aktivni  bodo zadovoljni z nezmanjšanimi sredstvi za njihovo delovanje tudi v tem letu, politično angažirani pa si lahko obetajo video snemanje občinskih sej.

Seje občinskega sveta so po pravilih poslovnika javne. Vsem, ki ocenjujejo delo občinskega sveta kot nekaj lahkega in preprostega, bi priporočil prisostvovanje na kateri od sej ali vsaj poslušanje posnetkov. Boste dobili precej bolj realno sliko o njihovih prizadevanjih in odgovornostih.

Direktor, župan, podžupanja in strokovni sodelavci občinske uprave title=
Direktor, župan, podžupanja in strokovni sodelavci občinske uprave
Seje občinskega sveta potekajo v prostorih prireditvenega centra, ki je tudi tokrat olepšan z likovno razstavo title=
Seje občinskega sveta potekajo v prostorih prireditvenega centra, ki je tudi tokrat olepšan z likovno razstavo
Ta 5. seji je bilo prisotnih 11 od 12 občinskih svetnikov title=
Ta 5. seji je bilo prisotnih 11 od 12 občinskih svetnikov
Seje praviloma ne smejo trajati več kot 4 ure title=
Seje praviloma ne smejo trajati več kot 4 ure
Zadovoljstvo župana ob sprejetju proračuna title=
Zadovoljstvo župana ob sprejetju proračuna