Dva nova markacista

petek, 26. september 2014, avtor Anžej Bečan, foto Alojz Gornjak

V Planinskem društvu Lovrenc smo ponosni na dva nova markacijska pripravnika, ki bosta dosedanjim markacistom pomagali pri vzdrževanju preko 15 poti v naši okolici.

Alojz Gornjak in Damjan Jeger sta se dva vikenda v septembru udeležila tečaja za markaciste na Grohatu pod Raduho, kjer sta poslušala teoretične osnove in za prakso pomagala obnavljati pot od Grohata proti Rogovilcu, napisala seminarsko nalogo ter zelo uspešno opravila izpit. 

 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=