Vabilo skupine za gospodarstvo in razvoj

sreda, 10. september 2014, avtor Savinka Geratič

Vabilo k sodelovanju v skupini ZA GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Spoštovani/-a,
na vas se obračam s prošnjo za sodelovanje. Vendar pa mi dovolite, da se najprej predstavim. Že 30 let je kar sem prvič prišla v Lovrenc in ta kraj takoj vzljubila. Končno sva se z možem pred nekaj leti vendar le preselila sem tudi za stalno. Takoj, ko sem zaključila svojo poklicno kariero. Pred tem smo živeli v Slovenj Gradcu, kjer sem bila zadnjih 18 let moje pestre poklicne poti direktorica podjetja NIEROS Metal Tovarna opreme d.o.o.
Vsa ta leta pa opazujem dogajanje tudi v tej naši prelepi dolini. Ker sem prepričana, da lahko s svojim znanjem pripomorem skupnemu dobru, sem se odločila za akcijo. S še nekaj somišljeniki smo osnovali skupino ZA GOSPODARSTVO IN RAZVOJ. V njej bodo delovali ob meni še:

gospod Branko LEŠNIK – MARLES
gospod Aleš RIBIČ – Avtoprevozništvo
gospa Darja KRAJNC – Računovodski servis
gospod Rok SOJČ - Posek in spravilo lesa
gospa Rada LADINEK – Koča na Klopnem vrhu
gospod Marjan SKUHALA – Vzdrževanje motornih vozil
gospa Olga HARTMAN – Avtoprevozništvo in trgovina z lesom
gospod Alojz KOSJEK – Čebelarsko društvo
gospod Miloš STRDIN - Gradbeništvo

in seveda vsi tisti, ki jih to področje zanima in morejo in hočejo aktivno pomagati pri ustvarjanju primernih pogojev.

Naš cilj je povečati prepoznavnost naših krajev in s tem omogočiti razvoj v različnih gospodarskih smereh. Da bi lahko bili uspešni, potrebujemo tudi vaše sodelovanje. Z vami želimo izmenjati mnenja, ugotoviti potrebe, hotenja in želje. Samo tako lahko pristopimo h kvalitetnemu delu.

Če bomo hoteli realizirati ta naša hotenja, se bomo morali aktivno vključiti tudi v politično delovanje v naši občini, zato smo se odločili za kandidaturo v občinski svet.

Je pa to samo eno izmed sredstev na tej poti. Zato vam ne pišem, ker bi iskali vašo podporo pri volitvah. Vašo podporo bomo potrebovali kasneje, po volitvah (če bomo izvoljeni ali pa tudi ne). Kvalitetno bomo lahko delovali le, če bomo povezani.

Zato vas naprošam, da se odzovete našemu vabilu in nam posredujete vaša hotenja, želje, potrebe in pobude. Prepričani smo, da lahko skupaj z vami pomagamo usmeriti življenje naše doline.

Hvala za vašo pozornost in hvala že naprej za vaše sodelovanje!

Lepo vas pozdravljam!

v imenu članov skupine ZA GOSPODARSTVO IN RAZVOJ
Savinka Geratič

savinka.geratic@nieros.si
GSM 041 663 171