Marko Rakovnik, predstavitev županskega kandidata in liste

sreda, 10. september 2014, avtor Marko Rakovnik

ZDRAV(O) LOVRENC!

Zakaj kandidiram?

• Kandidiram zato, ker je to težja pot
• Kandidiram zato, ker želim biti del odločitve
• Kandidiram zato, ker želim prispevat… majhen korak… vsak dan
• Kandidiram zato, da povem, da sem tukaj
• Kandidiram zato, da te povabim zraven :)

 

Listo Marko Rakovnik za župana sestavljamo Lovrenčanke in Lovrenčani, ki želimo Lovrenc in njegovo zgodbo soustvarjati projektno, naravnano k ciljem, sodelovati in dati priložnost dobrim rešitvam. Poslušamo in predvsem slišimo. Združeni bomo poiskali zdrave rešitve za posamezne probleme. Na poti nas vodi kompas, ki kaže jasen končni cilj Zdrav Lovrenc. Za vse nas, za Lovrenčane. To smo:

G. Edvard GORIČAN
Ga. Simona GROBELNIK
G. Anžej BEČAN
Ga. Špela ŠPANBAUER
G. Blaž KRANER
Ga. Vera GORIČAN
G. Bojan KURNIK
Ga. Helena Jeger
G. Darko TINČE
Ga. Miša KASJAK
G. Blaž PUŠNIK
Ga. Vera Kosjek

»Če si v družbi popolnoma iskrenega in drznega človeka, ki pove točno to, kar misli, in to, kar reče, tudi naredi, potem je stvar zelo enostavna, saj zmeraj veš, pri čem si in da je edina možna pot uresničenje cilja na popoln način.«
M. Renko.

 

1. Kateri problem v Občini Lovrenc na Pohorju se vam zdi najbolj pereč in kaj boste naredili, da ga omilite ali celo odpravite?
Poleg zaprtosti kraja bi izpostavil stanje državne ceste skozi Lovrenc. Cesta je dotrajana in iz vidika nujnosti obnove vodovoda in zaključka izgradnje kanalizacijskega omrežja, moramo z Direkcijo RS za ceste najti kompromis za poseg v telo oziroma obnovo cestišča. Cesta je v določenih odsekih izredno nevarna in ogroža varnost naših otrok, kolesarjev in vseh, ki so jo prisiljeni uporabljati. Vso energijo bom vlagal v dosego dogovora in ureditev sodobne prometnice.

2. Kako ocenjujete komunikacijo med občinskim vodstvom in občani?
Wikipedija pravi, da je komuniciranje sestavni del vsakdanjega življenja. Nihče ne more živeti, ne da bi komuniciral z drugimi ljudmi. Čeprav je veščina komuniciranja najpomembnejša izmed vseh, ki jih ljudje sploh imamo, pa se je le malokdaj načrtno učimo. Ne bi škodilo :)

3. Je v občinski upravi premalo, dovolj ali preveč zaposlenih in ali so dovolj učinkoviti?
Občinska uprava mora biti hitra, učinkovita, delujoča v zadovoljstvo strank. Reorganizacijo vidim iz vidika boljšega izkoristka velikega potenciala in znanja, ki ga zaposleni imajo. Dvigniti je potrebno motivacijo za ustvarjalno delo in jasno opredeliti pristojnosti.

4. Kateri so po vašem mnenju temelji razvoja lovrenške občine?
Naravni, kulturni in krajinski potenciali občine predstavljajo številne neizkoriščene podjetniške priložnosti.
Pomagati je potrebno posameznikom, ki svojo priložnost najdejo v pridelavi zdrave, ekološke hrane za vedno številnejše lokalne in tuje potrošnike ter spodbujati lokalno prodajo izdelkov našega območja.
Kot potencial je potrebno izkoristiti raznoliko domačo kuhinjo.
Neokrnjena narava Pohorja ponuja številne možnosti za rekreativne dejavnosti, čisto in lepo okolje pa blagodejno vpliva na človeka, vsakodnevno vpetega v hiter tempo življenja.

5. Kakšna je po vašem mnenju vloga Turističnega društva?
Turistično društvo je najprej mesto druženja in prostovoljnega delovanja ljubiteljev turizma in je mesto zbiranja ljudi, ki se ukvarjajo s kakšno zanimivo stvarjo. Lahko usklajujejo razvoj turizma na podeželju vendar le ob strokovni podpori občine, saj so konec koncev ljubitelji z neprofesionalnim pristopom.

6. S katerimi ukrepi bi izboljšali kvaliteto življenja v občini?

  • aktivirat dodatne vodne vire, da bo preskrba s pitno vodo čim bolj nemotena. Voda je strateška dobrina in treba je gledat tudi v smeri prodaje vode,
  • sanacija črnih odlagališč odpadkov,
  • zaključek izgradnje kanalizacijskega sistema,
  • zdrav življenjski slog na področju telesne dejavnosti, prehrane ter ustvarjalnosti,
  • razširiti storitev pomoči na domu za starejše,
  • dnevno varstvo starejših,
  • zagotoviti brezplačno pravno pomoč,
  •  mediativno (mirno) reševanje sporov na vseh področjih,
  • brezplačno koriščenje vadbenih površin in prostorov, ki jih potrebujejo društva…

 

Glasujmo za in ne proti. Se vidimo na volitvah!

Več o kandidaturi in programu lahko spremljate na Facebook strani ali spletnem naslovu www.zdrav-lovrenc.si.