Vabilo kandidatom na lokalnih volitvah k predstavitvi

četrtek, 4. september 2014, avtor uredništvo

Na spodnji poziv za predstavitev so se doslej odzvali:

 


Volitve v občinske svete in volitve županov se vse bolj približujejo. Izkušnje iz prejšnjih let kažejo, da smo volivci v naši občini premalo seznanjeni s programi list za člane občinskega sveta in županskih kandidatov. Zato smo na portalu Lovrenčan sklenili, da damo možnost predstavitve vsem volilnim listam in vsem kandidatom, ki bodo kandidirali za člane občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju ali lovrenškega župana.

Svoje predstavitve nam lahko pošljete na naslov urednistvo@lovrenc.net. Prispevke, ki bodo poslani do polnoči 9. 9., bomo objavili 10. 9. v dopoldanskem času (upoštevaje zaporedje poslanih prispevkov). Ostale predstavitve, ki bodo poslane po roku, pa bodo objavljene 24 ur po prejemu.

Za objavo postavljamo nekaj pogojev:

  1. Besedilo ne sme presegati 10.000 znakov s presledki. K besedilu lahko priložite največ tri fotografije (velikost naj ne presega 800 x 600 px). Besedil ne bomo pravopisno pregledali. Strinjati se morate, da se lahko vaše predstavitve komentirajo.
     
  2. Obvezno morate pisno odgovoriti na spodnja vprašanja. Vaši odgovori bodo objavljeni na koncu vaše predstavitve in ne smejo presegati 1.000 znakov s presledki za posamezen odgovor.

Naša vprašanja so:

  1. Kateri problem v Občini Lovrenc na Pohorju se vam zdi najbolj pereč in kaj boste naredili, da ga omilite ali celo odpravite?
  2. Kako ocenjujete komunikacijo med občinskim vodstvom in občani?
  3. Je v občinski upravi premalo, dovolj ali preveč zaposlenih in ali so dovolj učinkoviti?
  4. Kateri so po vašem mnenju temelji razvoja lovrenške občine?
  5. Kakšna je po vašem mnenju vloga Turističnega društva?
  6. S katerimi ukrepi bi izboljšali kvaliteto življenja v občini?