Lista za gospodarstvo in razvoj

četrtek, 11. september 2014, avtor Savinka Geratič

 

Lovrenčani, katerim srce utripa za posel, in prepričani, da lahko s svojim znanjem pripomoremo skupnemu dobru, smo se odločili za akcijo.

Naš cilj je povečati prepoznavnost naših krajev in s tem omogočiti razvoj v različnih gospodarskih smereh. Da bi lahko bili uspešni, potrebujemo tudi vaše sodelovanje. Z vami želimo izmenjati mnenja, ugotoviti potrebe, hotenja in želje. Samo tako lahko pristopimo h kvalitetnemu delu.

Če bomo hoteli realizirati ta naša hotenja, se bomo morali tudi aktivno vključiti v politično delovanje v naši občini, zato smo se odločili za kandidaturo v občinski svet. Je pa to samo eno izmed sredstev na tej poti.

Listo za gospodarstvo in razvoj sestavljamo:

gospod Branko LEŠNIK – MARLES Lovrenc na Pohorju
gospa Savinka GERATIČ – NIEROS Metal Tovarna opreme, Slovenj Gradec
gospod Aleš RIBIČ - Avtoprevozništvo, Lovrenc na Pohorju
gospa Darja KRAJNC – Računovodski servis, Lovrenc na Pohorju
gospod Miloš STRDIN – SGD Strdin, Lovrenc na Pohorju
gospa Olga HARTMAN – Avtoprevozništvo in trgovina z lesom, Lovrenc na Pohorju
gospod Alojz KOSJEK – Čebelarsko društvo Lovrenc na Pohorju
gospod Rok SOJČ – Posek in spravilo lesa, Lovrenc na Pohorju
gospa Rada LADINEK – Koča na Klopnem vrhu
gospod Marjan SKUHALA – Vzdrževanje motornih vozil, Lovrenc na Pohorju

Prepričani smo, da lahko skupaj z vami pomagamo usmeriti življenje naše kotline.

 

1. Kateri problem v Občini Lovrenc na Pohorju se vam zdi najbolj pereč in kaj boste naredili, da ga omilite ali celo odpravite?
Problem razvoja gospodarstva oz. industrije v Lovrencu je geografska zaprtost kotline. Hkrati je to tudi prednost, saj živimo v izjemno čistem okolju sredi pohorskih gozdov. Usmeritev lokalnega gospodarstva v pridelavo zdrave hrane in v ponudbo bivanja v zdravem okolju je pot izkoriščanja svojih konkurenčnih prednosti.

2. Kako ocenjujete komunikacijo med občinskim vodstvom in občani?
Komunikacija mora biti dvosmerna. Občinsko vodstvo mora predvsem poslušati in zelo malo govoriti.

3. Je v občinski upravi premalo, dovolj ali preveč zaposlenih in ali so dovolj učinkoviti?
V občinski upravi je zaposlenih 12 ljudi. Skrite rezerve so vsepovsod. Tudi tu je tako. Zavedati se moramo: ljudje, ki so osredotočeni na prave teme in njihovo delovanje vodi k uresničevanju skupnih ciljev, ne morejo biti in niso odveč. Menimo, da je treba te ljudi primerno zaposliti in izkoristiti vse njihove zmožnosti. Gotovo je ena od takšnih rezerv še uspešnejše kandidiranje s projekti, ki jih financira Evropska unija. Prevetriti in prilagoditi je potrebno obstoječo organizacijo. Izkoristiti je potrebno kompetence obstoječega kadra in jih ustrezno usmeriti. Poleg tega smo prepričani, da profesionalni župan zmore in mora suvereno voditi ta kolektiv, kar pomeni, da ne potrebujemo še direktorja občinske uprave.

4. Kateri so po vašem mnenju temelji razvoja lovrenške občine
Naravne danosti so lahko in morajo biti temelj gospodarskega razvoja naših krajev: zdravo okolje, čist zrak in čista voda. Spodbuditi je treba vse podjetne Lovrenčane, da se usmerijo v pridelavo in predelavo zdrave hrane. Veliko možnosti imamo tudi v zeliščarstvu.
Vsem gospodarskim obratom je potrebno zagotoviti enako dobre pogoje. Podpirati je potrebno domače gospodarstvo tudi tako, da kupujemo od lokalnih proizvajalcev, kadar so konkurenčni (po načelu: prvi med enakimi).
Mladim je potrebno pomagati odkriti podjetniške priložnosti.
Izkoristiti je potrebno zelo dobre pogoje za pohodniški turizem (vsi hodijo na Lovrenška jezera, a malokdo skozi Lovrenc, saj te poti sploh ne poznajo). Ne smemo pozabiti na kolesarjenje, lov in ribolov, na jahanje v naravi. Za konkretnejši razvoj turizma moramo doseči dogovor o celovitem projektu, ki bo iz kraja napravil turistično znamenitost. Z zadostnim obsegom obiskovalcev kraja bo zraslo tudi povpraševanje po vseh spremljevalnih storitvah (prodaja zdrave hrane, gostinstvo, prenočišča, trgovina itd.).

5. Kakšna je po vašem mnenju vloga Turističnega društva?
Izjemna! Turističnemu društvu je potrebno dati nov zagon. Vanj je potrebno vključiti čim več mladih ljudi, ljudi različnih strok in ljudi, ki imajo naše kraje radi. Njihovim zamislim je treba prisluhniti in jim jih pomagati ostvariti. Treba jim je dati krila …

6. S katerimi ukrepi bi izboljšali kvaliteto življenja v občini?
• povečanje kapacitet vodnih zajetij in
• zamenjava stare vodovodne napeljave s ciljem, da čista pohorska voda priteče v vsak kozarec
• obnavljanje in gradnja cest,
• dokončanje kanalizacijskega omrežja,
• pešpot od Lovrenca do Puščave, kot je nekoč že bila
• utrditev ljudem najljubših sprehajalnih poti
• redne gledališke in glasbene prireditve
• podjetniško svetovanje – pomoč pri odkrivanju podjetniških priložnosti (kaj in kako…)
• in še in še...