Informacije

Zakaj bi kolesarili sami? Pridružite se našemu društvu, kjer je vsak nov član iskreno dobrodošel. Vsak zainteresirani naj najprej izpolni PRISTOPNO IZJAVO in jo posreduje predsedniku Boštjanu ali pa naši blagajničarki Katji, pri tem pa je potrebno poravnati še letno članarino:

  • zaposleni in upokojenci: 15 €
  • dijaki, študenti, brezposelni : 10 €

Boštjan Cink, kolesarji@lovrenc.net, bostjan.cink@gmail.com 041 778 358
Marcel Križevnik, marcel.krizevnik@gmail.com, 041 319 451

SEDEŽ DRUŠTVA

Kolesarsko društvo Lovrenc na Pohorju
Srparska pot 27 2344 Lovrenc na Pohorju - sedež društva
D.Š.: 42525438 - davčna številka
EMŠ: 1046080 - enotna matična št. društva

 
 
     
  ViledaLOGO   Zavarovalnica Maribor