Podstrešni arhiv

Arhiv gradiv iz naših krajev, ki jih želimo ohraniti dostopne ljudem, da bi se zavedali bogastva naše dediščine, zanimanja in sposobnosti ljudi. Prebrskajte zbrane zanimivosti s pomočjo menija na desni.
Vabljeni k sodelovanju s posredovanjem novega gradiva.

Lovrenški urbarij 1745-79

prispeval Anžej Bečan, vstavljeno 04.02.2023 09:54

Ena najstarejših dragocenosti Sadovnikove zbirke je urbar - rokopisni seznam dajatev v obsegu skoraj 120 strani. Zapisi v nemščini zajemajo obdobje med leti 1745 in 1772. Zanimivost so priimki, ki jih v kraju najdemo še danes kot hišna imena, npr. Sadonik, Hožič, Dobnik ali kot družinske priime, npr. Gornjak, Grobelnik. Ob priimkih so navedeni tudi nazivi zaselkov.

1745-79-urbarij.pdf

Odlomka iz brošure

prispeval Pohorc, vstavljeno 19.08.2011 15:45

Iz knjižice: Jakob Paulič Sadonik in njegov čas.

odlomki-iz-knjizice.pdf

Osmrtnica

prispeval Pohorc, vstavljeno 04.11.2010 19:49

Osmrtnica za Avgusta Lešnika in pripis Jakoba Pauliča Sadonika.
(Sadonikova zapuščina)

Knjižica o zbrani zapuščini

prispeval Anžej, vstavljeno 13.09.2010 08:25, spremenjeno 13.09.2010 08:35

Knjižica iz leta 1997 o zbrani zapuščini Ulrika Jakoba Pavliča - Sadonika, lovrenškega posebneža, "kmeta s Pohorja" ali "Komposteljskega", kot se je sam imenoval . Gradivo je v letih 1995 - 96 zbral Franc Pajtler, zdaj ga hranijo v arhivu Občine Lovrenc.

knjižica