Podstrešni arhiv

Arhiv gradiv iz naših krajev, ki jih želimo ohraniti dostopne ljudem, da bi se zavedali bogastva naše dediščine, zanimanja in sposobnosti ljudi. Prebrskajte zbrane zanimivosti s pomočjo menija na desni.
Vabljeni k sodelovanju s posredovanjem novega gradiva.

Vlečnica Kumen

prispeval Pohorc, vstavljeno 07.01.2012 18:06

Nastala na začetku 70-ih prejšnjega stoletja.

Ob 900-letnici prve omembe kraja

prispeval Pohorc, vstavljeno 15.11.2011 16:01

Razglednico je izdal Župnijski urad, foto: Zvone Podvinski.
Program simpozija ob 900-letnici, 14. 9. 1991.

Pogled z južne strani.

prispeval Pohorc, vstavljeno 30.09.2011 20:33, spremenjeno 30.09.2011 20:38

Poslana 22. 8. 1964. Založilo Turistično društvo Lovrenc na Pohorju.

PETELINOVA VAS

prispeval žomašter, vstavljeno 05.11.2010 18:22, spremenjeno 05.11.2010 18:26

Napisana in poslana 18.8.1958. Fotograf in založnik nista znana.
Skrajno levo je gornja Lešnikova žaga, desno pa gornja fabrika (nekdanja škarjarna).

Z Rdečega brega

prispeval Pohorc, vstavljeno 27.10.2010 14:54

Neposlana, zadaj napisana letnica 1964, založilo Turističo društvo Lovrenc na Pohorju.

Lovrenc in okolica

prispeval Pohorc, vstavljeno 16.09.2010 18:30

Poslana 1964, izdajatelj ni naveden, verjetno pa je to TD Lovrenc na Pohorju.

POSVETITEV ZVONOV V LOVRENCU LETA 1966

prispeval žomašter, vstavljeno 11.02.2010 18:42, spremenjeno 11.02.2010 18:43

Razglednica ni bila napisana, založnik ni znan.

Lovrenc pozimi

prispeval žomašter, vstavljeno 10.01.2010 09:45, spremenjeno 10.01.2010 09:49

Prva ima poštni žig 27.1.1966, druga 3.2.1966, tretja pa 7.1.1968. Vse je založilo TD Lovrenc na Pohorju.
Obe barvni sta bili izdelani v 90. letih preteklega stoletja. Prva ni bila poslana, druga ima poštni žig 21.12.1996.

Lovrenc pozimi

prispeval žomašter, vstavljeno 10.01.2010 09:40

Turistična razglednica s koledarjem za leto 1964 in zanimivimi žigi na hrbtni strani.

Sv. Lovrenc na Pohorju po 2.svetovni vojni

prispeval žomašter, vstavljeno 12.12.2009 21:42

Gre za razglednico v obliki dopisnice, ki je bila poslana 16.10.1947. Je ena od redkih po 2. svetovni vojni, na kateri je še napisano staro ime kraja: Sv. Lovrenc na Pohorju. Enako ime je tudi na poštnem žigu.

Od Hojnika

prispeval Pohorc, vstavljeno 31.10.2009 14:51, spremenjeno 03.10.2010 20:09

Poslana 31. 6. 1961.

Trg v šestdesetih

prispeval Pohorc, vstavljeno 14.10.2009 19:43

Poslana 1965. Izdalo Turististično društvo Lovrenc na Pohorju.

Oltar župnijske cerkve

prispeval Pohorc, vstavljeno 11.08.2009 21:11

Založil župnijski urad ob 900 letnici prve omembe kraja. Foto: Zvone Podvinski.

Spodnji trg

prispeval žomašter, vstavljeno 04.08.2009 18:05, spremenjeno 10.01.2010 10:29

Prva z žigom 3.2.1958. Druga neodposlana, 60. leta prejšnjega stoletja. Tretja neodposlana, prav tako 60. leta. Četrta z žigom 17.12.1961. Peta z žigom 31.12.1963.

Center

prispeval žomašter, vstavljeno 04.08.2009 17:55

Prva z žigom 5.11.1963, neodposlana, 60. leta prejšnjega stoletja.
Druga z žigom 5.11.1963.

Zgornji trg

prispeval žomašter, vstavljeno 04.08.2009 17:47, spremenjeno 10.01.2010 10:27

Prva napisana 20.6.1960. Druga neodposlana, 60. leta.
Tretja napisana 30.4.1962. Četrta z žigom 15.12.1960.
Peta z žigom 7.7.1965. Šesta neodposlana, 70. leta prejšnjega stoletja, izdelal Fotolik Celje, foto F. Mauer.

Zgornji in Spodnji trg

prispeval žomašter, vstavljeno 04.08.2009 17:42

Prva z žigom 9.11.1960, izdelal Fotolik Celje.
Druga iz 70. let prejšnjega stoletja (vsekakor po avgustu 1971, ko jebila otvoitev novega mosta na Ruti); izdelal Fotolik Celje, foto F. Mauer.
Tretja z žigom 31.1.1973; izdelal Fotolik Celje, fot F. Mauer.

Tovarna kos in srpov

prispeval žomašter, vstavljeno 17.06.2009 21:40, spremenjeno 17.06.2009 21:41

Po 2. svetovni vojni je začela tovarna obratovati 15.6.1945. Njen direktor je postal Ivo Kvac, nekdanji prokurist Kiefferjeve tovarne. Leta 1951 je bilo zaposlenih 96 ljudi, direktorsko mesto pa je zasedel Mirko Torej, ki je bil ljudski direktor v pravem pomenu besede. Do sebe in do drugih je bil izjemno strog, a pravičen. V službo ves čas je prihajal bodisi s kolesom ali peš. Leta 1963 se je upokojil, nasledil ga je dipl. inž. Hrabro Pernat.
Prva fotografija je bila posneta leta 1951 ob 70. obletnici obstoja tovarne. Na drugi je nova tovarniška hala, ki je bila končana poleti 1965.

Pastirček

prispeval žomašter, vstavljeno 06.06.2009 16:44, spremenjeno 06.06.2009 16:54

Nastala 1961, barvna varianta. Neodposlana.
Založilo TD Lovrenc na Pohorju, izelava Generalturist Zagreb - Fotoslužba.

Pastirček

prispeval Pohorc, vstavljeno 06.06.2009 16:15

Nastala 1961.

Pastirček na Kumnu

prispeval Pohorc, vstavljeno 09.02.2010 17:58, spremenjeno 09.02.2010 18:18

Poslana leta 1960.

Z Rdečega brega

prispeval Pohorc, vstavljeno 05.06.2009 14:56

Poslana 1964.

Ko je Jelen še stal

prispeval Pohorc, vstavljeno 23.05.2009 15:51

Poslana 1984.

"Klasična"

prispeval Pohorc, vstavljeno 23.05.2009 15:49

Poslana 1983.

Pomlad

prispeval Pohorc, vstavljeno 23.05.2009 15:47

Poslana 1981, izdalo Turistično društvo Lovrenc na Pohorju.

Jesen

prispeval Pohorc, vstavljeno 23.05.2009 15:46

Poslana 1971, tiskana v Italiji.

Razgled

prispeval Pohorc, vstavljeno 23.05.2009 15:43, spremenjeno 23.05.2009 15:50

Poslana 1969, tiskana pa v Italiji.

Iz predvojaškega taborjenja

prispeval Pohorc, vstavljeno 22.05.2009 18:01, spremenjeno 15.06.2009 03:16

Čeprav se datuma ne da razbrati, pa je bila verjetno poslana v 50-ih prejšnjega stoletja. Jugoslavija se je imenovala Federativna narodna republika Jugoslavija, Lovrenc je izgubil pridevnik "sveti", fantje pa so dopust preživljali na predvojaških taborjenjih. Prav nič veselo ne deluje ta razglednica.