Ujeti trenutki časa

ponedeljek, 2. decembra 2013, avtor Franc Verovnik

Razglednice Lovrenc na Pohorju in njegove okolice

Razglednico opredeljuje Slovar slovenskega knjižnega jezika z naslednjo razlago: kartonček s sliko na eni strani za krajša sporočila po pošti. Ti svojski »kartončki« so se prvič pojavili v drugi polovici 19. stoletja in se postopno uveljavili kot zelo priročno sredstvo za dopisovanje. Zaradi svoje vsebinske in estetske vrednosti so kmalu postali zanimivi tudi za razne zbiralce. Lahko rečemo, da je zbiranje razglednic ali kartofilija, tudi deltiologija, staro skoraj toliko, kot so stare razglednice. 

Večina starih razglednic se nahaja v albumih zasebnih zbiralcev, v muzejih ali javnih knjižnicah, tako da jih lahko občudujemo le na občasnih razstavah ali v objavah v dnevnem tisku. K sreči pa že nekaj časa izhajajo bolj ali manj bogate monografije, posvečene starim razglednicam določenih krajev ali širših geografskih območij, lahko pa tudi zelo različnim tematskim sklopom, kot so Gasparijeve voščilnice, gostilne, cerkve, stare železniške postaje, planinske koče ali vrhovi in podobno. Te knjige s prepletom nostalgičnosti in dokumentarnosti odpirajo čudoviti svet razglednic velikemu številu ljudi.

Pri nas je založba Mladinska knjiga že pred več kot četrt stoletja izdala dve temeljni deli s starimi slovenskimi razglednicami: leta 1985 Pozdrav iz Ljubljane – mesto na razglednicah in leta 1987 Pozdravi iz slovenskih krajev – dežela in ljudje na razglednicah. Od tedaj dalje so različne založbe, kulturne ustanove in zasebniki izdali veliko podobnih publikacij. Njihovo število se je v tem času po podatkih Borisa Dolničarja, novinarja in dobrega poznavalca sveta razglednic v Sloveniji, povzpelo na sedemdeset.


Naslovnica knjige Ujeti trenutki časa

Tudi v Lovrencu smo leta 2012 dobili monografijo razglednic z naslovom UJETI TRENUTKI ČASA – Razglednice Lovrenca na Pohorju in njegove okolice, ki jo je izdala Občina Lovrenc na Pohorju. S to monografijo je Lovrenc prehitel mnoge večje kraje, ki še nimajo podobne publikacije. Že v našem bližnji okolici je nimajo na primer Ruše, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Dravograd …

Knjiga je plod dela treh avtorjev. Pobudo zanjo je dal Ožbej Vresnik, zgodovinar, ki je prispeval tudi največ spremnega besedila. Od 159 v knjigi objavljenih  razglednic jih je 149 iz zasebne zbirke avtorja tega zapisa, v kateri imam okoli 370 razglednic Lovrenca in okolice. Napisal sem tudi uvodni prispevek o zgodovini razgledništva in o lovrenških razglednicah ter spremne tekste k posameznim razglednicam. Pet razglednic za objavo v knjigi je dodal še soavtor Ožbej Vresnik, štiri uspešni zbiralec razglednic Branko Muršič iz Ruš ter eno znani galerist in publicist Primož Premzl iz Maribora. Tretji avtor, Anžej Bečan je uredil publikacijo in bdel nad celotnim potekom njenega nastajanja.

Avtorji smo se odločili, da objavimo samo razglednice kraja in nobenih dokumentarnih fotografij. Izbrane razglednice so razporejene kronološko glede na čas nastanka, in sicer po posameznih lokacijah ali po namembnosti na razglednicah upodobljenih motivov. Tako je objavljena najstarejša znana litografija Lovrenca iz leta 1896, najnovejša razglednica pa je iz leta 2010. Knjiga ima 116 strani velikosti 21 x 27 cm, kar zadošča, da sta lahko na vsako stran pregledno uvrščena po dva posnetka. Na njenem začetku je pregledno avtorsko kazalo, med besedili pa so najprej UVODNE BESEDE župana Joška Manfrede, ki izraža zadovoljstvo, da je avtorjem v času računalništva in sodobnih sporočilnih sredstev uspelo na danes že manj običajen način prikazati zgodovinske prvine domačega kulturnega bogastva.

V prispevku RAZGLEDNICE LOVRENCA NA POHORJU IN OKOLICE avtorja tega zapisa je mogoče prebrati nekaj zgodovinskih podatkov o nastanku in razvoju razglednic od začetkov do danes, o zbiranju starih razglednic ter o fotografih in založnikih lovrenških razglednic. 


Panorame Lovrenca in okolice

Vse nadaljnje, vsebinsko zelo bogate prispevke je napisal soavtor Ožbej Vresnik, ki slovi kot odličen poznavalec domačega kraja in strokovnjak za regionalno zgodovino. V prvem poglavju O KRAJU IN NJEGOVI OKOLICI pregledno razglablja o pomembnih dogodkih v zgodovini Lovrenca. Za naslednje poglavje, PANORAME LOVRENCA IN OKOLICE, so bili izbrani sklopi panoramskih razglednic glede na smer pogleda, in sicer po  kronološkem ključu. Za vsakega od sklopov je avtor napisal kratek razlagalni tekst.  Tako si sledijo: Pogled na Rdeči breg, Pogled na Kumen in Recenjak ter Pogled proti Dravski doliniPoglavje TRG se začne z opisom nastanka in razvoja naselja kot trga, dodane so ustrezne razglednice, nato pa sledi podpoglavje Šola, Društveni dom, trgovine, ki je ponazorjeno samo z razglednicami. V poglavju CERKVE so z besedilom in razglednicami prikazane krajevne cerkve sv. Lovrenca, sv. Križa in sv. Radegunde. Posebno poglavje je posvečeno znanemu pohorskemu romarskemu kraju PUŠČAVA. Sledi obsežno poglavje GOSTILNE IN TURIZEM z uvodnim tekstom o teh dejavnostih v Lovrencu in z razglednicami, na katerih so upodobljene nekdanje gostilne po vrstnem redu, kakor so si sledile od železniške postaje Ruta skozi Puščavo in trg do zadnje na njegovem koncu. Z nekaj razglednicami je kraj prikazan tudi kot nekdanje zimsko športno središče. Zanimivo je poglavje ŽAGE, MLINI IN TOVARNA, saj so bili obširni gozdovi s svojimi potoki v okolici in kovaštvo v kraju že od nekdaj osnovni vir za preživetje Lovrenčanov. V posebnem podpoglavju Tovarna kos in srpov je nazorno opisana njena preteklost. Zadnje poglavje OKOLICA obsega opise in razglednice krajinskih predelov Ruta, Koča in gozdarska vila na Klopnem vrhu ter Lovrenška jezera.

V sklepnem delu knjige NEKAJ POMEMBNEJŠIH LETNIC je zelo pregledno sestavljen kronološki opis dogodkov v lovrenški zgodovini po letnicah od leta 1091, ko je bil kraj prvič omenjen, do leta 2010.


Priložnostne razglednice s primerjavo nekdaj in danes

Ob izidu knjige avgusta 2012 je Anžej Bečan izdal štiri priložnostne razglednice. Na vsaki sta posrečeno upodobljena po dva prizora: na treh pogled na Lovrenc in na eni pogled na Puščavo pred mnogimi desetletji ter za primerjavo ustrezni posnetki z istega mesta v letu 2012.

Upam, da bo knjiga našla pot do slehernega, ki mu je pri srcu Lovrenc na Pohorju s svojo preteklostjo in sedanjostjo.

Knjigo lahko kupite v Turistično informativni pisarni Občine Lovrenc na Pohorju ter cvetličarni in papirnici Laurena, Gornji trg 25, Lovrenc.

Naslovnica knjige Ujeti trenutki časa title=
Naslovnica knjige Ujeti trenutki časa
Poglavje o pomembnih dogodkih v zgodovini Lovrenca title=
Poglavje o pomembnih dogodkih v zgodovini Lovrenca
Panorame Lovrenca in okolice title=
Panorame Lovrenca in okolice
Nastanek in razvoj trga title=
Nastanek in razvoj trga
Razglednice župnijske in okoliških cerkva title=
Razglednice župnijske in okoliških cerkva
Poglavje o znanemu pohorskemu romarskemu kraju Puščava title=
Poglavje o znanemu pohorskemu romarskemu kraju Puščava
Največ razglednic so v preteklosti izdajali pobudniki turizma - gostilničarji title=
Največ razglednic so v preteklosti izdajali pobudniki turizma - gostilničarji
Sklop razglednic s področja gospodarstva title=
Sklop razglednic s področja gospodarstva
Pomembna je tudi okolica, od Rute preko Klopnega vrha do Lovrenških jezer title=
Pomembna je tudi okolica, od Rute preko Klopnega vrha do Lovrenških jezer
Kronološki pregled pomembnejših dogodkov lovrenške zgodovine title=
Kronološki pregled pomembnejših dogodkov lovrenške zgodovine
Priložnostne razglednice s primerjavo nekdaj in danes title=
Priložnostne razglednice s primerjavo nekdaj in danes