Obvestila o pričakovani višini pokojnine

četrtek, 12. februarja 2015, avtor mag. Staša Pernat Lesjak, univ.dipl.pol., izvršna sekretarka pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije

V letu 2015 bodo vsi, ki bodo letos dopolnili 58 let, prejeli informacijo o pričakovani višini pokojnine!

Obvestilo bodo prejeli zgolj tisti, ki bodo letos dopolnili 58 let. Ne pa tudi tisti, ki so starejši od 58 let in takega obvestila v preteklosti pač še niso dobili. Ti bodo morali na ZPIZ po informativni izračun enako, kot se je to delalo tudi doslej. A od letos naprej bo ZPIZ vsako leto o tem informiral oseminpetdesetletnike.


Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) bo leta 2015 prvič v skladu s 140. in 412. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) vsakemu zavarovancu (torej tudi delavcu v delovnem razmerju), ki bo v letu 2015 dopolnil 58 let starosti, po uradni dolžnosti poslal informacijo o pričakovani višini njegove predčasne oziroma starostne pokojnine.

Namen je zavarovance pravočasno informirati, da bodo nato lahko sprejemali informirane odločitve o svoji upokojitvi. ZPIZ-2 namreč vsakomur omogoča izbiro med več možnosti datuma upokojitve, od katerih je kasneje odvisna višina pokojnine in z njo seveda socialna varnost na starost. Te možnosti so: starostna upokojitev, predčasna upokojitev, delna upokojitev, odložitev datuma upokojitve in s tem povezano uživanje 20 % oziroma 5 % pokojnine in povišane odmere pokojnine itd.

Ministrica za delo je v skladu z ZPIZ-2 v Pravilniku o posredovanju informacije o pričakovani višini predčasne oziroma starostne pokojnine (UL RS 95/2014) določila merila, po katerih bo ZPIZ informiral.

Več informacij v priponki (obvestilo ZPIZ z dne 2. 2. 2015).

ZPIZ je po uveljavitvi ZPIZ-2 vzpostavil novo spletno storitev na »Moj E-ZPIZ«, kjer zavarovanec po registraciji na spletni strani ZPIZ s pomočjo svojega spletnega digitalnega podpisa lahko vstopa v lastno informativno osebno evidenco obveznega zavarovanja. Ta vsebuje podatke o osnovah, od katerih so bili plačani prispevki, o obračunanih prispevkih po posameznih letih, o plačilu prispevkov po posameznih letih ter o obdobju zavarovanja.

Priloge: